education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת מכונות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מקצוע תשתית
אודות
 

 

מכניקה הנדסית

 

מערכות הנדסיות מצויות ומשרתות את צרכי האדם בכל תחום בחייו. סטודנט הלומד מכניקה הנדסית יהיה מסוגל לנתח, לבחון ולמצוא פתרונות לסוגיות המתעוררות בתחום המערכות ההנדסיות. במסגרת לימודיו יכיר התלמיד גישות שיטתיות שונות לפתרון בעיות הנדסיות, ירכוש כלים שיאפשרו לו: ניתוח מערכות הנדסיות, טיפול במערכות ובמנגנונים הנדסיים, גישה מערכתית כוללת ויכולת אפיון תת-מערכות, כמו-כן ירכוש כלים בתכנון הנדסי אשר יבואו לידי ביטוי בשיקולי התכנון בהיבטים של חומרים, ממדים, עומסים והתאמה לדרישות צרכן. תכנית הלימודים משלבת לימודי סרטוט ממוחשב מתקדם, מבוא לתורת החומרים, סטטיקה, חוזק חומרים, פרקי מכונות, דינמיקה, תכן מכני ודינמי, הידראוליקה, תרמודינמיקה, ואנגלית טכנית.

 

מכניקה הנדסית הינה תחום הכולל מוצרים רבים ושונים, החל בבניית חלליות וכלה בצעצועי ילדים. בהגדרתו המופשטת, מוצר מכני הינו מערכת מורכבת המסוגלת לבצע פעולה אחת או יותר. מרבית המערכות ההנדסיות שהמכניקה ההנדסית מהווה את הכלי המכריע בתכנון, הינם מערכות מתקדמות, חכמות ומורכבות.

 

תכנונן של מערכות אלו דורש אפיונים מגוונים על מנת להפכן למוצר פרקטי, נדרש ופשוט לשימוש ותחזוקה, כאשר עבור כל מנגנון מכני המתווסף למערכת נדרשים תכנון ומחשבה שמטרתם לשלבו בהצלחה עם המנגנונים האחרים. אפיונים אלו מורכבים מעבודות מחקר ותכנון תיאורטיות ומעשיות, וכן מבדיקות וניסויים רבים המתייחסים לחומרי הגלם מהם המוצר מורכב, למנגנוניו ותהליכיו השונים ולתוצאותיהם, עד לבניית אב טיפוס סופי מוכן ומתאים לייצור.

 

מכיוון שמדובר בתהליך תכנוני סבוך ומורכב שהינו בעל משמעות קריטית להצלחת כל פרויקט הנדסי, נדרשת אינטגרציה של תחומי ידע הנדסיים ומדעיים שונים. באמתחתם של בעלי המקצוע מצויים הידע והיכולות למציאת פתרונות מקוריים ופרקטיים, אשר יהפכו את ייצור המכשיר לבר יישום, איכותי ומוצלח.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/01/2014  

עדכוני rss