education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת מכונות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
תנאי קבלה
 

העתודה הטכנולוגית מהווה מסלול רצף, במסגרת החטיבה העל-תיכונית, המיועד לבוגרי כיתות י"ב בנתיב הטכנולוגי.

 

תלמיד שעבר בהצלחה את הבחינות זכאי לתעודה טכנולוגית המקנה סיווג מקצועי והמשך לימודים לתואר טכנאי מוסמך והנדסאי, בתנאי שיסיים בהצלחה 7 יחידות לימוד (יח"ל) במקצועות הטכנולוגיים ו-7 היחידות העיוניות המחייבות (מתמטיקה - 3 יח"ל, אנגלית - 3 יח"ל והבעה עברית - 1 יח"ל).


תלמיד זכאי לקבל תעודה טכנולוגית לאחר שעמד בבחינות בשלוש מקצועות בחירה של הנתיב הטכנולוגי, לפחות 1 יח"ל במקצוע מדעי או מדעי הטכנולוגיה, לפחות 3 יח"ל במקצוע מוביל ולפחות 3 יח"ל בהתמחות. הרכב הבחינות ורמתן יקבעו את אופי התעודה הטכנולוגית.

בוגר מגמת הנדסת מכונות ומגמת מערכות ייצור ממוחשבות, בכל אחת מההתמחויות הנלמדות בבית הספר התיכון, יכול לבחור כל אחת מההתמחויות הקיימות במגמות מכונות במכללות השונות.

 

 אתר צה"ל / מתגייסים

 אתר יועצת הרמטכ"ל לגיוס נשים

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2014  

עדכוני rss