education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת הנדסת מכונות
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
התמחות מכטרוניקה
צירופי שאלונים
 

לתשומת לבכם

  • פרסום קובץ השאלונים ע"י אגף הבחינות של משרד החינוך, הוא הקובע
  • הזמנת השאלונים תעשה אך ורק עפ"י הנקבע בקובץ הבחינות של אגף הבחינות ובאחריות בית הספר
  • הבחינות לשאלונים החדשים צריכים לעבור אישור אגף

מערך הבחינות במכטרוניקה

מובא להלן מידע על מבנה שאלוני הבחינות במכטרוניקה ועל צירופיהם.

מספרי השאלונים בהתמחות מכטרוניקה

  • 843101 שאלון התמחות 1 יח"ל בכתב.
  • 843277 פרויקט גמר 2 יח"ל.
  • 843203 שאלון התמחות 2 יח"ל בכתב.
  • 843599 עבודת גמר 5 יח"ל. עבודת הגמר מיועדות לתלמידים בעלי יכולת גבוהה במיוחד. מומלץ להתחיל את כתיבתן בתחילת כתה י"א.


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/09/2018  

עדכוני rss