education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת תקשוב
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
פורום
 
 
 
 
 
תיכון - פירוט תוכניות הלימוד
 

 
מקצוע מערכות תקשוב הוא מקצוע היררכי המחייב למידה סדורה ורציפה על מנת להבין לעומק את התחום הן בנושאים התאורטיים והן בנושאים המעשיים, המחייב עבודת מעבדה (Hands-on).


לאור כל זאת בצענו גם את חלוקת התכנים במערכות תקשוב עניין ההיבחנות, דהיינו ל- 70% היבחנות חיצונית ול- 30% היבחנות פנימית.


נושאי החובה הם "מערכות תקשוב ב' " ו"מערכות תקשוב ג'" והם מהווים 70% מתכנית הלימודים. על נושאים אלה התלמידים ייבחנו בבחינה חיצונית.


הנושא "יחידת התנסות במעבדה", המהווה 30% מכלל תכנית הלימודים, מומלץ כנושא להערכה פנימית.

 

 להלן מתווה הלימודים במקצוע "מערכות תקשוב" המיועד לתלמידים שיחלו את מחזור לימודיהם בכיתה י' בשנה"ל תשע"ה.

מקצוע מבוא

מערכות תקשוב (מקצוע מוביל)

 

 

התמחות - תשתיות מיחשוב ותקשוב - 35.10
 

הנחיות לביצוע פרויקט הגמר ועבודת הגמר בחלופה תשתיות תקשורת

הנחיות לביצוע פרויקט גמר ועבודת גמר בחלופה יישומים גרפיים

הנחיות לביצוע פרויקט גמר ועבודת גמר בחלופה מיישם סייבר


התמחות - תחזוקת מערכות סלולריות - 35.20

מקצוע מדף - מערכות מידע וידע

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/11/2019  

עדכוני rss