education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת ביוטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
על המגמה
 

מספר מגמה: 16

 

ביוטכנולוגיה הוא תחום מדעי המאגד בתוכו את המחקר, הפיתוח והשימוש
במערכות ביולוגיות, לתהליכי ייצור ואנליזה בתחומי התעשייה, הרפואה והחקלאות. תחום זה מהווה צומת מרכזי בין מדעי הבסיס, ההנדסה והתעשייה.


 

 

מערך הלימודים במגמה לביוטכנולוגיה חושף את התלמידים לענף מדעי מרתק
הנמצא בתנופת התפתחות ומקרב אותם לנעשה בתעשייה ובמחקר תוך כדי הדגשת
האינטרדיסציפלינריות המאפיינת את התחום.


מערך הלמידה מושתת על התפיסה המדעית של המאה ה-21 שבה מדע יישומי הוא נדבך-על למדעי הבסיס ומהווה את חוד החנית להתפתחות התעשייה, הרפואה והחקלאות.


בנוסף על לימוד מקצועות מדעיים התלמידים לומדים בהרחבה ביוכימיה והנדסה גנטית, ואלה מהווים את התשתית ללימוד נושאי בחירה שונים, כמו אימונודיאגנוסטיקה ואימונותרפיה, תרביות רקמה, ביוטכנולוגיה סביבתית,
ביו-אינפורמטיקה, ביו-ננוטכנולוגיה, וללימוד מעבדה מתקדמת.


המגמה מיועדת לתלמידים בעלי מוטיבציה וסקרנות מדעית בעלי יכולת מוכחת במקצועות מדעיים ומתמטיקה.


בוגרי המגמה, העומדים בהצלחה בבחינות הבגרות, עשויים להיות זכאים לקבלת מקדם הטבה
(בונוס) בעת הקבלה למוסדות להשכלה גבוהה. 

 

קבלת מקדם הטבה (בונוס) בגין מקצוע המגמה משתנה בכל מוסד להשכלה גבוה. באחריות התלמיד להיכנס לאתרי הרישום במוסדות להשכלה גבוהה ולבדוק את הנושא.  משרד החינוך לא אחראי על קבלת מקדם ההטבה (בונוס) במוסדות להשכלה גבוהה.

 

לחילופין, הבוגרים יכולים לימודיהם לשם הסמכתם לטכנאים והנדסאים  במסגרת העתודה הטכנולוגית .


הלימודים כוללים תוכני ידע עיוניים והתנסות מעבדתית ברמה מתקדמת ובסביבה
מתוקשבת, סיורים וימי עיון בתעשייה ובמוסדות מחקר, קריאה מדעית, שימוש
מושכל במערכות מתוקשבות וביצוע פרויקט חקר במוסד אקדמי או בתעשייה.

מבנה הלימודים במגמה

מקצוע בסיס מדעי

כימיה, ביולוגיה, פיסיקה

ביסוס הידע המדעי

מקצוע מוביל

מערכות ביוטכנולוגיות

ביסוס תשתית הידע בביוטכנולוגיה

מקצוע התמחות

יישומים בביוטכנולוגיה 

פרויקט גמר

יישום תשתית הידע בביוטכנולוגיה

 
אשת קשר:
יהודית  דסקלו,
מפמ"רית ביוטכנולוגיה
מינהל מדע וטכנולוגיה
דוא"ל: judithda@education.gov.il
טל: 073-3936645 נייד: 0544848307
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019  

עדכוני rss