education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מגמת ביוטכנולוגיה
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
פורום
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
ביוטק - הערכה חלופית - 30% סמל שאלון 842283
 

ביוטק הערכה חילופית תשפא

מתווה וקריטריונים לעבודת הביוטק

דוגמה לטופס בקשה לעבודות ביוטק_הטופס נמצא אצל המדריך המחוזי

דוגמה לטופס דיווח ציוני ביוטק_הטופס נמצא אצל המדריך המחוזי
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/10/2020  

עדכוני rss