education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
מכללה
נוהלי התיישנות לימודים בחטיבה העל-תיכונית
 

משנת הלימודים תשס"ז יחולו על הלימודים במכללות הטכנולוגיות שבפיקוח משרד החינוך נוהלי התיישנות כמו ביתר המכללות והמוסדות העל-תיכוניים בארץ.

 

בוגר החטיבה העל-תיכונית שלא יצליח לסיים בהצלחה את כל המטלות או הבחינות (ובכללן תנאי הקבלה) ואינו זכאי לדיפלומה בסיום הכשרתו, יוכל להשלים מטלות או בחינות (פנימיות וחיצוניות) ולהגיע לזכאות בתוך 7 שנים ממועד סיום לימודיו.

 

בתום תקופה זו יפוג תוקפם של הלימודים בכיתות י"ג-י"ד, והבוגר לא יוכל להשלים זכאותו לדיפלומה.

 

נבחני משנה שיבקשו להשלים בחינות חיצוניות במסלול העל-תיכוני לאחר סיום לימודיהם אך בתוך התקופה המאושרת על פי נוהלי ההתיישנות יוכלו להבחן אך ורק בשאלונים פעילים שיהיו תקפים ויתקיימו במערכת במועד ביצוע ההשלמות.

 

נוהלי ההתיישנות יהיו תקפים משנת הלימודים הקרובה (1.9.2006) ונוגעים אך ורק לתלמידים שיתחילו לימודיהם במכללות הטכנולוגיות (כיתות י"ג) בשנת הלימודים תשס"ז על פי מתכונת הלימודים החדשה.

 

הערה תהליך הנפקת הדיפלומות לבוגרי כיתות י"ד (הנדסאים) שיסיימו לימודיהם בשנת הלימודים תשס"ז יהיה על פי חוקת הזכאות הקודמת.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/01/2014  

עדכוני rss