education - חינוך המינהל למדע וטכנולוגיה - מדעי מחשב, הנדסת תוכנה וסייבר
 
 
 
פורטל התוכן החינוכי
צרו קשר
לאתר המינהל
 
 
 
 
 
נוהל בחינות מותאמות
שאלון מותאם במדעי המחשב
 

תלמידים הזכאים על פי הנחיות אגף הבחינות לשאלון מותאם במדעי המחשב, יענו על השאלון החיצוני על פי ההנחיות שתפרסמנה לקראת מועד הבחינה:

הבחינה תיבדק במרב"ד. את מחברת הבחינה יש לשלוח למרב"ד, בנפרד ממחברות התלמידים האחרים, עם מדבקה מיוחדת כנדרש על ידי אגף הבחינות.

 

בשאלונים במדעי המחשב אין בחינה בעל פה.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/01/2020  

עדכוני rss