education - חינוך גף חברה ורוח המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
ספרות בחינוך הדרוזי והצ'רקסי
תכנית הלימודים תשע"ה
 

התאמת תכנית הלימודים ללמידה משמעותית בהתאם למדיניות  המשרד

רציונל

השינויים החברתיים, התרבותיים והטכנולוגיים המהירים והתפוצצות הידע, מזמנים אתגרים המחייבים שינויים, שבמרכזם עקרון הלמידה המשמעותית. מערכת החינוך מקדמת ודוגלת בקידום למידה \הוראה מעמיקה, וחווייתית תוך שמירה על האיזון בין "המה" לבין "האיך". כל זה הביא להסתכלות חדשה בתוכניות הלימודים והתאמתן למציאות החדשה. מטרתו של תהליך ההתאמה לתת מענה לצרכי המערכת בעידן החדש, ולהביא לצמצום הפער בין כמות הידע למסגרת  שעות ההוראה, ולעידוד תהליכי למידה מעמיקים, וגיוון  בדרכי הוראה, למידה והערכה. בנוסף לכל אלו להביא להקניית ידע באסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, אוריינות דיגיטלית ומיומנויות המאה ה-21.
תהליך ההתאמה  חיוני להטמעת הלמידה המשמעותית, ולאפשרות ליצירת מרחב ללמידה פעילה, מעמיקה וחווייתית  בעבודת צוות, תוך קיומם של תהליכי חשיבה וחקר, הכשרת הלומד להתמודד עם אתגרי המאה ה-21 ולקיים למידה משמעותית התורמת לעיצוב אישיותו.
תהליך השינוי בתפיסת ההוראה\ למידה מחייב שינוי בתפיסת ההערכה, כאשר הדגש הוסט מההערכה הכמותית להערכה האיכותית, על מנת להעריך את טיב הביצוע של הלומד ולקדם אותו, על כן משרד החינוך ראה לנכון להצהיר על ה30% לחלופות בהערכה כחלק מתהליך ההוראה\ למידה, אשר דרכה מעריכים גם את התוצרים וגם את התהליכים, תוך כדי תיעוד הלמידה בשיתוף הלומד בהערכת תהליך עבודתו, ובתכנון דרכים כדי לשפרם.

שלבי ההתאמה:


א. הלימה:

תכנית הלימודים בספרות הערבית עברה תהליך של הגדרה מחודשת של היקף החומר והמיומנויות ביחס להיקף שעות הלימוד, כך שתתאפשר למידה מעמיקה וחווייתית הרלוונטית לחיי הלומד, הנוגעת בנפשם ,והמאפשרת מעורבותם השכלית, הגופנית, והרגשית, ומזמנת חשיבה מסדר גבוה והעמקה בנושאים שמעניינים את הלומד ועונים לצרכיו.

 

ב. חלוקה:

 • פרקי חובה - בסיס הידע והמיומנויות- בהיקף של 70% מהחומר והמיומנויות, כאשר הלמידה תוערך בהערכה חיצונית.
 • פרקי בחירה - העמקה והרחבה ( צבע ירוק) - בהיקף של 30% כאשר הלמידה תוערך בהערכה בית ספרית לפי אפשרויות הבחירה הבאות:
  - המורה יבחר קבוצה אחת משלושת הקבוצות המוצעות להעמקה והרחבה:
  קבוצה א' - خطب وأمثال.
  קבוצה ב' -  شعر حديث.
  קבוצה ג' - نثر حديث.


כמו כן יבחר אחת משיטות ההערכה המוצעות:

 1. עבודת חקר: התלמיד יחקור, יתעמק בנושא הנבחר.
 2. תלקיט(פורטפוליו): תיעוד למידה, מבדקים, מצגת, כתיבה יצירתית בעקבות היצירה הנלמדת, ותוצר( כרזה, סמניה, ציור, דגם  וכל תוצר אומנותי אחר...)
 3. מטלת ביצוע: הגדרת הבעיה המוצגת בטקסט(ספור קצר\מאמר), הבעת עמדה כלפיה, סקירת ספרות בהסתמך על מקורות מידע, הצעת פתרונות לבעיה על פי היצירה, עמדת הלומד ומקורות מידע נוספים.
 4. מבחן בית ספרי: בית הספר הבוחר בשיטת המבחן עליו ללמד את כל החומר הצבוע בירוק, לא חלה עליו אפשרות הבחירה בין הקבוצות.
 5. בתחילת השנה יפורסמו מסמכי הנחיות מפורטים לאבני הדרך ומה כוללת כל אחת מהחלופות בהערכה החלופית וגם מחוון.

 

ג. שילוב:

על מנת לקדם את תהליך הלמידה המשמעותית צריך להדגיש את:

 • שילוב הנחיות הרלוונטיות ללומד ולמעורבותו בתהליך הלמידה(למידה עצמאית) על מנת לתת לו תחושת צמיחה, מסוגלות ומימוש אישי, חווית גילוי ומענה לסקרנות.
 • שילוב אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה המקדמות הבנה מעמיקה והפנמה.
 • שילוב אוריינות דיגיטאלית וטכנולוגיה פדגוגיה הנדרשות לתפקוד במאה ה-21 .
 • שילוב דרכי הערכה חלופיות ומגוונות המותאמות לתהליך ההוראה\למידה, ולהטמעתו כתהליך של למידה משמעותית ומעמיקה. מומלץ שתהליך ההערכה יהיה תהליך מעצב, דינאמי, גמיש ומתמשך, המשתף את התלמיד ומזמין אותו ללמידה מעמיקה המאפשר לו להציג את הידע שלו באופן פעיל.
  העברת חלק מתהליכי ההערכה לאחריותו של בית הספר  במטרה לאפשר גיוון בדרכי ההוראה\למידה שירחיבו ויעמיקו את התכנים הנלמדים.
  במסגרת ההערכה יתאפשר לתלמידים לבחור באחת החלופות הבית ספריות כביטוי לכישורים ולרצונות התלמידים כמו: הכנת תלקיט, עבודה חקר בצוות, מטלת ביצוע ומבחן בית ספרי.

 

 

 מסמך התכנית לתלמידי כיתה ז' החל משנת הלימודים תשע"ה

 

 מסמך יחידת החובה לתלמידי כיתה י' החל משנת הלימודים תשע"ה   

 

 מסמך יחידת הבחירה לתלמידי כיתה י' החל משנת הלימודים תשע"ה


 מסמך יחידת החובה לתלמידי כיתות י"א-י"ב בשנת הלימודים תשע"ה

 

 מסמך יחידת הבחירה לתלמידי כיתות י"א-י"ב בשנת הלימודים תשע"ה

 

 מסמך סרוק של תכנית הלימודים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2017  

עדכוני rss