education - חינוך אגף מורשת המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
מורשת ודת אסלאם
 

מינוי ועדת מקצוע - 6/2/2023

חוזר מפמר תשפ"ג  בעברית

חוזר מפמ"ר תשפ"ג בערבית

הפדגוגיה של מורשת ודת אסלאם - רפורמת התחדשות הלמידה - תשפ"ג

תכנית הלימודים

בחינות הבגרות

עבודות גמר


תכנית הלימודים

מקצוע לימודי "מורשת ודת האסלאם" נחשב בבתי הספר הערביים כאחד המקצועות העיקריים אשר מפתח את אישיות התלמיד ומכין אותו לחיות חיים של כבוד מבוססים על סובלנות, שיתופיות והסתגלות למהלך העניינים במאה ה -21. התכנים הלימודיים (הטקסטים) והיסודות הדתיים הם קבועים ואינם משתנים. אבל אין זה מונע בעדנו מלהגיש את החומר לתלמידים בשיטות חדישות המתאימות יותר לרוח התקופה ולוקחת בחשבון את התמורות המתחוללות בה.

עברו יותר משני עשורים מאז כתיבת תכנית הלימודים הישנה, אשר נכתבה בשיטות מסורתיות שאבד עליהן הכלח.

לאור השינויים המהירים בעולם המחשוב, טכניקות ההוראה החדישות, עזרי הלימוד המגוונים, הפתיחות של התלמידים וכן טכנולוגיות התקשורת החדישות (הרשתות החברתיות המקוונות השונות), כתבנו תוכנית לימודים חדשה אשר לקחה בחשבון את:

  • ההתמקדות בפיתוח אסטרטגיות חשיבה גבוהות אצל התלמידים
  • השימוש במאגרי המידע השונים כגון מקורות שונים, אתרי אינטרנט וכדו', תוך התאמת חומרי הלמידה ללמידה המשמעותית ולהתפתחות הטכנולוגית בתחומי החיים השונים
  • גמישות בת"ל ומתן מרווח פעולה למורה כדי שיפגין יצירתיות ומחשבה על מנת שיהיה שותף אפקטיבי בעבודה ובנתינה.
  • קיבוץ תכניות הלימודים של שלבי החינוך השונים לתכנית לימודים אחת שבה יוגשו התכנים הלימודיים באופן ספירלי-מצטבר, כך שמעגל הידע יתרחב והידע יועמק במעבר מכיתה לכיתה.
  • הגשת תלמידי החטיבה העליונה לבחינות הבגרות במקצוע לימודי דת האסלאם ברמת יחידת לימוד אחת לפחות. בחינה זו היא חובה לזכאות לתעודת הבגרות. 


מאחר ויש בכפר אלע'ג'ר קהילה עלאווית שהיא חלק מהעדה המוסלמית בארץ עם ייחודיות  תרבותית-דתית, נוספה לתכנית הלימודים יחידת לימוד פנימית, במטרה להוסיף מספר הגדרות ותכנים שמחובת האדם העלווי להכיר וללמוד. היחידה מתמקדת בערכים ובאינפורמציה מההיסטוריה העלווית, בתכנים ובחגים המיוחדים להבנת המורשת העלווית, כך שהתלמיד העלווי יכיר את ההיסטוריה והאמונות של עדתו ואת מהות האדם העלווי, מנהגיו ומסורתו, באמצעות יסודות ותכנים חינוכיים. יחידה פנימית זו נכתבה כנספח לתכנית הכללית.


 לתכנית הלימודים החדשה

 

 

>> חזרה

 

בחינות הבגרות

תלמידי החטיבה העליונה ניגשים לבחינות הבגרות במקצוע לימודי דת אסלאם ומורשת ברמה של יח"ל אחת חובה.

תלמידי כתה י"א נבחנים בבחינות בגרות חיצוניות על פי המתכונת החדשה, שמשמעותה: בחינות על כ-  70%  מחומר הלימוד באירוע בחינה אחד. פעולות אלו נעשו כדי לפנות זמן להוראה וללמידה בדרך מעמיקה ומשמעותית.

היחס בין שתי התכניות הוא 70% (66 ש"ש) לחומר דת האסלאם, ו- 30% (24 ש"ש) לחומר התרבות והמורשת הערבית, בכל מקצוע תהיה ההבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות של המקצוע (70% פרקי חובה שההערכה לגביהם תתבצע במבחן חיצוני), לבין הרחבה והעמקה (30% פרקי בחירה, שההערכה לגביהם תהיה הערכה פנימית).


התאמות ללקויי למידה

תלמידים שנמצאו זכאים לקבוצת התאמות מרמה 3 לאחר שעברו אבחון פסיכודידקטי וקיבלו את אישור וועדת התאמות מחוזית, ייגשו למבחן מותאם.

המבחן המותאם במורשת ודת אסלאם החל ממועד חורף תשע"ח , יכלול את כל חומר הלמידה בבחינת הבגרות, אך יאפשר בחירה מגוונת, ודרישה למענה למספר מופחת של מטלות:

  • ביחידת החובה סמל שאלון 47181 (אינטרניים) /  47182 (אקסטרניים)

בפרק א - התלמידים יענו על שתי שאלות מתוך ארבע, ללא הגבלה בחלוקה בין נושאי המשנה.

בפרק ב - התלמידים יענו על שתי שאלות (במקום שלוש).


  • ביחידת ההרחבה סמל שאלון 47481 (אינטרניים) / 47482 (אקסטרניים))

בפרק א - התלמידים יבחרו בשלוש שאלות מתוך שמונה השאלות בפרק - ללא הגבלה בחלוקה בין נושאי המשנה.

בפרקים ב' ו-ג' - אין שינוי מהחובות החלות על כלל התלמידים.

 


 

מידע נוסף אודות בחינות הבגרות ניתן למצוא בחוזר מפמ"ר
בעברית  ובערבית

 

 

לטבלה המרכזת דוגמאות לשאלוני הבגרות החדשים בתחומי הדעת

 בחינה חיצונית (70%) - שאלוני בגרות לדוגמה לתלמידי י"א תשע"ו ואילך

 בחינה חיצונית (30%) - שאלוני בגרות לדוגמה לתלמידי י"א תשע"ו ואילך

 

>> חזרה

כתיבת עבודות גמר

אנו שמחים להודיע על פתיחת אפשרות לכתיבת עבודת גמר החל מכתה י'. תלמידי כתה י' יוכלו לכתוב הצעת מחקר בכתה י', ולהגיש את עבודת הגמר בכתה י"א. מכיוון שתהליך זה מתחיל עכשיו, נאפשר גמישות בתאריכי הגשת ההצעה והגשת העבודה של תלמידי י' תשע"ז. אי לכך תלמידי י' השנה יוכלו להתחיל בימים אלו בתהליך כתיבת הצעת מחקר ועבודת גמר.

הודעה זו אינה מבטלת את האפשרות הקיימת היום – להתחיל בכתיבת עבודת גמר בכתה י"א ולסיימה בכתה י"ב.

למידע נוסף על כתיבת עבודות גמר

 

>> חזרה

 

ארכיון ואירועים

ביקור הנהלת האגף במערכת החינוך בכפר טורעאן 8.3.2017

התאמת תכנית הלימודים ללמידה משמעותית-חט"ע-תשע"ו-עברית

>> חזרה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/02/2023  

עדכוני rss