education - חינוך אגף אמנויות המזכירות הפדגוגית אגף פיתוח פדגוגי אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא 221018 לתקצוב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב לשנת תשע''ט ואילך
 

האמנויות הן תופעה אוניברסאלית בעלת מקום מרכזי בכל תרבויות העולם. מעצם היותן שפות לביטוי והבעה, הן משמשות דרך למידה ייחודית לפיתוח היכולות והכישורים האורייניים של התלמידים. לפיכך, משרד החינוך מבקש לקדם את לימודי האמנויות בגישה חברתית ערכית.
המזכירות הפדגוגית, באמצעות האגף לאמנויות, מעוניינת לתקצב בעלויות עבור קידום לימודי אמנויות בחט''ב  לשנת תשע''ט ואילך.
התקצוב יהיה לפי הקריטריונים והטפסים המפורטים באתר אגף אמנויות, ובהתאם להחלטות ועדת ההקצבות במשרד.

 

קישור לקול הקורא

 

קישור לתכנית החברתית ללימודי אמנויות בחטיבות הביניים

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/07/2019