education - חינוך אגף אמנויות המזכירות הפדגוגית אגף פיתוח פדגוגי אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
רב תחומיות: אמנות ויהדות
תכנית להשכלה כללית
 

התכנית נועדה לקדם שיח תרבותי יהודי בתוך כותלי בית הספר, במסגרתו יחשפו התלמידים ליצירה אמנותית יהודית: באמנות, בתקשורת, בקולנוע,

בתיאטרון ובמחול. התכנית מהווה מפגש בין העולם התרבותי הנמצא מחוץ לכותלי בית הספר, לבין תפיסת העולם התרבותית, היהודית והדתית של המוסד

החינוכי. ההתמודדות עם התרבות הישראלית- מערבית שהייתה עד כה מחוץ לכותלי המוסד החינוכי, תתאפשר במסגרת שעות של השכלה כללית סביב שלוש סוגיות חשובות:

 

א. הקריטריונים לתרבות איכותית

 

ב. השיח נוצר בין היוצר הישראלי  לבין העולם היהודי בתחומי האמנות השונים

 

ג. ההשפעות  שיש לשיח התרבותי ישראלי על עיצובו של התלמיד הדתי.

 

 מסמך התכנית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/05/2019