education - חינוך אגף אמנויות המזכירות הפדגוגית אגף פיתוח פדגוגי אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות
 
 
 
 
 
 
 
 
תבחינים לתחרות הארצית
 
 

במסגרת התכנית הפדגוגית הרב תחומית לעידוד צריכת מוצרי כחול לבן,  להלן תבחינים להגשת מועמדות לתחרות הארצית בתחומי האמנויות:

גיל התלמידים

כיתות ד-ו

תהליך היצירה

שואף לשינוי ושיפור האקלים הבית ספרי מתוך מחויבות ומעורבות של כל השותפים

תוצר

תוצר אמנותי, מקורי וערכי המעודד צריכת מוצרי כחול-לבן.

מספר משתתפים

מינימום 7 תלמידים
*חשיפה של כמה שיותר תלמידים לפרויקט או לתוצר הסופי.  

התוצר (מופע, מיצג, תערוכה) כמכלול

מייצר חוויה שלמה, עקבית ומעמיקה

 מזמן שאלות תרבותיות או ערכיות

 מעורר מחשבות שעשויות לשמש בסיס לדיון לאחר הצפייה

מובילי היוזמה

הובלה ושיתוף פעולה בין תלמידים, מורים, רכזים, והנהלת בית הספר

מחוון מרכיבי היצירה בתחום המוסיקה:

תוכן (30%) :

 עדוד יצירה מקורית  או יצירה קיימת סביב מקומות ואתרים בארץ ישראל, במטרה להעמיק את הקשר עם הארץ  ונופיה דרך שירים ודרך כך לעודד צריכת תיירות פנים.

 

טכניקה ואיכויות ביצוע(40%) :

בשירה: דו- קוליות (לפחות), מידת איזון בין הקולות השונים, נקיון קולי, איכות קולית, דיוק ריתמי, דינמיקה, ארטיקולציה, הגייה נכונה ברורה ותקינה של הטקסט,  מידת בשלות הביצוע. גיוון בצוע ע"י שירה של סולנים, קבוצות קטנות וכו',
בנגינה: גיוון כלי, נקיון ואיכות הצליל, דיוק ריתמי, דינמיקה, מידת האיזון והלכידות בין הכלים השונים,  מורכבות הביצוע.

 

תהליך ורפלקציה (10%):

צרוף  דף (עד עמוד) המתאר את תהליך היצירה ומכיל תעודת זהות ליצירה
הנושא תהליך העבודה ,רפלקציה ומידת הקשר לנושר "כחול לבן"

 

יסודות חזותיים (10%):

תלבושת הולמת, העמדה, קשר בין המבצעים ובין המנצח/מורה. כוראוגרפיה  במידת הצורך התומכת ומעצימה את תוכן השיר.

 

יצירתיות ואינטרפרטציה (10%):

מידת היצירתיות והמקוריות של התלמידים וכל הצוות השותף, הן בתהליך והן בבצוע עצמו.

 •  תוצר מצולם המביא לידי ביטוי איכויות קוליות , כליות וויזואליות.
 •  איסור שימוש בפלייבקים
 • במידה והיצירה מקורית - בדף המצורף לרשום את מילות השיר, שמות התלמידים המחברים/מלחינים
 • במידה ומשתמשים בעיבוד יש להקפיד ולבצע אותו כפי שנכתב במקור מתוך כבוד למעבד וליצירתו. יש לצרף את העיבוד.
 • אין לקחת שיר מוכר ולשנות לו את המילים. (אלא אם כן התקבל אישור מהכותב המקורי)

 

אורך התוצר: 3-5 דק' 
(הוועדה רשאית לבקש ביצוע חי של היצירה)

מחוון מרכיבי היצירה בתחום המחול:

10%

20%

10%

30*

30%

התרשמויות

היבטים מוזיקליים וחזותיים

טכניקה ואיכות ביצוע

שפה תנועתית

תוכן

המופע כמכלול

השימוש במרכיבים המוזיקלים והחזותיים נרתם להעמקת תוכן היצירה ומתקיים קשר בין מרכיבים אלה ובין התוכן, השפה התנועתית ומהלך היצירה ככלל.

היצירה מבוצעת על-ידי מבצעים בעלי שליטה בסיסית בטכניקה ו/או בשפה התנועתית שבבסיס היצירה

מבוססת על לקסיקון תנועתי קיים או יוצרת לקסיקון ייחודי חדש

חקירה ועיבוד של נושא היצירה המתבטא בכל מרכיבי המופע.

 

אופן ההפעלה ודרכי הכנת היצירה:

 • שחזור רפרטוארי – יצירה קיימת המהווה מקור השראה לנושא התוכן.
 • יצירה הנוצרת במסגרת שיעורי היצירה בשיעורי המחול ומתכתבת עם הייצוג האמנותי תמתי.
 •  אורך התוצר: 3-5 דק'
 • יש לצרף דף (עד עמוד) המתאר את תהליך היצירה הכוריאוגרפית ומכיל:
  תעודת זהות ליצירה פרטי היצירה – שם היצירה, שם התלמידה, מוסיקה, משתתפים
  הצגת הנושא והתהליך

מחוון מרכיבי היצירה בתחום האמנות החזותית:

תוכן:

חקירה ועיבוד של נושא, בהשפעת יצירות אמנות ממגוון מקורות תרבותיים, תקופות, טכניקות ורעיונות.


שפה חזותית:

מבוססת על קודים וצפנים חזותיים וניתנת לפיענוח כשפה חזותית בעלת מסרים הניתנים לנימוק ולהרחבה מילולית.


יסודות חזותיים:

השימוש במרכיבים החזותיים כגון: חומר, צורה, גודל, טקסטורה, טכניקה וכד' נרתם להעמקת תוכן היצירה ומתקיים קשר בין מרכיבים אלה ובין התוכן, השפה החזותית ואופן התצוגה.


טכניקה ואיכות ביצוע:

המורה יזמן לתלמידים מגוון חומרים ויכיר להם טכניקות שיקנו להם מרחב פעולה עשיר לביצוע היצירות ולחידוד הקשר בין צורה לתוכן.


אופן ההפעלה ודרכי הכנת היצירה:

התבוננות ופרשנות – מצגת יצירות שהמורה תחשוף בכיתה ותאפשר דיאלוג לימודי מרובד נוגע אליהן.

 • אפשרי: יצירה הנבחרת כמקור השראה שהתלמיד יצור בהשראתה עבודה משל עצמו/ה או יצירה עצמאית המבוססת על רעיון של התלמיד.
 • תצוגה: תערוכת עבודות והכנת דפי עמדה המסבירים את המהלכים העיוניים והמעשיים שחוו התלמידים בהקשר לעבודותיהם+ מצגת מלווה לתיעוד התהליך

 

מחוון מרכיבי היצירה בתחום הקולנוע:

 

סוג הפרויקט:

פרויקט הפקה של סרט / כתבה / תשדיר שירות / תערוכת צילומי סטילס העושה שימוש נכון ומדויק בקשר בין צורה ותוכן, בין השפה החזותית לסיפור.

 

מבנה הפרויקט – דרישות הסף

סרט /תשדיר/כתבה -  1-3 דקות.
תערוכת צילומים: 5-10 צילומים בפורמט A4  ממוסגר או על קאפה (עדיף פורמט גדול יותר) + כיתוב ליד כל תמונה וכותרת לתערוכה כולה.
כרזה: יש להדפיס על קאפה או למסגר + טקסט המלווה את הכרזה

 

אופן ההפעלה ודרכי הכנת היצירה:

הפרויקט יהיה מבוסס על עבודה קבוצתית, העוסקת בחיי היום יום של התלמידים ורלוונטית לחייהם, תהליך יצירה המשלב מגוון של תלמידים.
חשוב שהתלמידים יעברו חוויה משמעותית ומעמיקה.

 

קריטריונים להערכת הפרויקט - 100%

הפרויקט עומד בדרישות הסף – 10%
     הפרויקט עושה שימוש נכון בשפה הקולנועית בשירות הרעיון המרכזי – 30%
הפרויקט משקף גישה מקורית ויצירתית לנושא. 20%
הפרויקט מעורר שאלות חברתיות וערכיות – 20%
הפרויקט משקפת את עולמם של התלמידים בגילאים ד'-ו' ולכן מהווה בסיס לדיון רחב לכל בני גילם - 20%

מחוון מרכיבי היצירה בתחום התיאטרון:

סוג הפרויקט: הפקת אירוע בימתי העושה שימוש נכון ויצירתי בקשר בין צורה ותוכן, בין השפה התאטרונית לנושא כחול לבן.
 
מבנה הפרויקט – אירוע בימתי באורך  5- 7 דקות
 
ניתן להוסיף צילום, כרזה: (יש להדפיס על קאפה או למסגר )+ טקסט המלווה את היצירה הבימתית
 
אופן ההפעלה ודרכי הכנת היצירה:
 • הפרויקט יהיה מבוסס על עבודה קבוצתית, העוסקת בהיבטים שונים בנושא כחול לבן
 • על הקבוצה ליצור אירוע בתהליך חקר (תאורטי ומעשי) ותוך שימוש  בשפת התאטרון
 • על הבחירות התאטרוניות (דרמטיות ובימתיות) לבטא  את הרעיון באופן מגובש ויצירתי 
 • האירוע הבימתי יבוצע על ידי תלמידים בעלי מיומנויות ביצוע בסיסיות 
 • האירוע הבימתי ייתן ביטוי לעבודת אנסמבל
 

מחוון מרכיבי האירוע הבימתי:

 • תוכן, נושא רלוונטי ואותנטי לתלמידים 30%
 • שימוש ברכיבים בימתיים: תפאורה, תלבושות, יחסי קהל במה, מוסיקה, תאורה 15%
 • שימוש ברכיבים  דרמטיים כמו: שיח, אפיון ועיצוב דמויות, עיצוב קונפליקט 15%
 • מיומנויות ואיכות הביצוע 20%
 • יצירתית ומעוף  20%

אופן ההפעלה ודרכי הכנת היצירה הבינתחומית (שילוב אמנויות  כמו: מוסיקה, אמנות חזותית, קולנוע, תאטרון, מחול)

 

 • הפרויקט יהיה מבוסס על עבודה קבוצתית, העוסקת בהיבטים שונים בנושא כחול לבן
 • על הקבוצה ליצור יצירה בתהליך עבודה (תאורטי ומעשי) לפחות בשני תחומי אמנות.
 • על הבחירות האמנותיות לבטא  את הרעיון (בנושא כחול לבן) באופן מגובש ויצירתי 
 • התוצר האמנותי יבוצע על ידי תלמידים בעלי מיומנויות ביצוע בתחום. 
 • התוצר האמנותי ייתן ביטוי לעבודה השיתופית.
  הופעה/ תוצר המבוצע על ידי קבוצת תלמידים (מעל 7 תלמידים)
   

מחוון מרכיבי האירוע הבימתי:

 

 • תכנים: נושאים רלוונטים ואותנטים אשר באים לידי ביטוי בכל רכיבי המופע 30%
 • שימוש ברכיבים אמנותיים (ציור, צילום, פיסול, מוסיקה, מחול,
 • תאטרון)  20%
 • מיומנויות ואיכות הביצוע 25%
 • יצירתית ומעוף  20%
 • טעם אישי 5%
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  18/05/2019