עדכוני rss

education - חינוך אגף מדעים המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 

חיפוש מקצועות לימוד:


מה חדש ? 

 

חודש אדר ב'  התשע"ט - מרץ 2019


 

 • לקראת מינוי ועדת מקצוע בתחום דעת ספרדית, הפונים יבדקו על ידי המפמ"ר:
  בזמן הקרוב אנו עומדים למנות ועדת מקצוע ב בספרדית.
  מנהלים, מורים או אנשי אקדמיה הסבורים שהם מתאימים ומעוניינים להציע את מועמדותם מוזמנים לפנות למייל
  beatrizka@education gov.il
 • בצירוף קורות חיים, שני ממליצים ונימוק מדוע הם חושבים שהם יכולים לתרום לוועדת המקצוע עד לתאריך  ח' אלול תשע"ח , 19/07/18.
  אין בכתוב התחייבות לקבל מי מן הפונים או חובה לנמק את קבלת המועמד או דחייתו (הפנייה היא לנשים וגברי כאחד)."
  ניתן לעיין בנהלים למינוי ופעולת ועדת מקצוע או ועדות מקצוע לתכניות לימודים ( נוהל מתאריך 1.6.16) באתר המשרד, בכתובת האינטרנט
 • https://meyda.education.gov.il/files/Mazkirut_Pedagogit/biology/minuy_vaadat_mikzoa.pdf  תאריך עדכון אחרון:  01/11/2019