education - חינוך המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח
 
 
 
 
 
 
 
 
תחרות שפה ותרבות איטליה – 15 במאי 2014
Concorso di lingua e cultura  italiana - 15 Maggio 2014!
 

הפיקוח על הוראת האיטלקית במשרד החינוך בשיתוף עם שגרירות איטליה בישראל, שמחים להודיע על קיום תחרות בה יוכלו התלמידים בכיתות י' – י"ב להפגין את ידיעותיהם בנושא "שפה ותרבות איטליה"

 

התחרות תכלול ביטוי אמנותי הכולל פרוזה, שירה , עבודות אמנותיות או ייצוגים מוזיקליים / דרמטיים.
התלמידים יכולים לבחור כל דרך להציג את הנושא שבחרו (וידאו, צילום, ציור, מוסיקה וכתיבה וכד'). כל נושא חייב להיות מלווה בתיאור באיטלקית של לא יותר מ 75-100 מילים.
בנוסף לפריט הוויזואלי, תלמידים נדרשים להציג בעל פה (באיטלקית) את יצירתם לשופטים.
תלמידים אשר החליטו לבחור בקטגוריה "שירה או פרוזה" ישלחו את יצירותיהם לוועדה לא יאוחר מיום שישי, 01 במאי 2014. על המורה לוודא באמצעות דואר אלקטרוני או בטלפון כי העותק התקבל על ידי הוועדה.
תלמידים המעוניינים להשתתף בתחרות חייבים להירשם אצל תמר קהת המדריכה המרכזת לאיטלקית באמצעות המורה לאיטלקית בבית ספרם עד לתאריך 04 באפריל 2014.

 

תאריך ומקום התחרות:

15 במאי 2014 בין השעות 15:30-17:30
בקמפוס תיכון קריית שרת,  רח' גבעת התחמושת ,23 חולון

 

הקריטריונים להערכה הם :

  1. רלוונטיות לנושא
  2. יצירתיות
  3. תיאור ברור בע"פ

 

נושאים:

  1. Come vediamo gli italiani noi israeliani?
  2. Perché’  studio/ho studiato l'italiano?
  3. Scegliere una persona italiana che ti ispira (dal mondo politico, artistico, storico o qualcuno in famiglia) e spiegare come e perché’?

משך ההופעה:

אורך הנאום: 2-3 דקות
אורך ההצגה לא יעלה על 5 דקות

 

קטגוריות:

  1. תלמידים שלומדים איטלקית כשפה זרה.
  2. תלמידים שדוברים איטלקית כשפת מורשת / קהילה / בית.

 

פרסים:
 
פרס ראשון: כרטיס טיסה לרומא + שובר לרכישת כרטיס טיסה מוזל באדיבות אליטליה בישראל *
פרס שני: צפייה במשחק מונדיאל או בסרט איטלקי עם שגריר איטליה
פרס שלישי: פיצה לכל הכיתה
פרס רביעי: ספרים או תקליטורים

* הפרס הראשון יוענק לזוכה באירוע לציון יום העצמאות האיטלקי בבית השגריר.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/03/2019  

עדכוני rss