הפיקוח על הוראת הערבית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
ملف موضوع العربية - תיק מקצוע ערבית
 

תכולת התיק:

1)   פרופיל בית ספרי.

2)   חוזר מפמ"ר.

3)   תכנית עבודה שנתית של כל שכבה.

4)   עותקים של מבחנים.

5)   תוצאות מיפוי מבחנים + תובנות.

6)   פרוטוקול/תיעוד ישיבות צוות.

7)   תכנית לתכנון לימודי לתלמידים מתקשים ולתלמידי המצוינות.

אפשר גם:

8)   חוזרים שונים כמו דף מידע לאוגדן הורים.

9)   טפסים/מכתבים שונים כמו אישור הורים להשתתפות ילדם בתכנית "פני המזרח", טופס ערעור על ציון.

10) פרטי המורים והשיבוץ שלהם לכיתות בשכבות הגיל השונות.

11) תיעוד  אירועים חשובים, כמו יום מקוון, יום שיא, פעילות טל"מ וכו'.

12) דוגמאות לדפי עבודה והעשרה.

 

מומלץ שכל רכז ידאג לקלסר נוסף, "תיק ידע" ובו מערכי שיעור, חומרי למידה, טפסי בחינות, מחוונים לבדיקת מטלות וכו'. את הקלסר יש להשאיר בביה"ס על מנת שיעמוד לרשות כל צוות המורים המקצועיים.

 

 

ملف موضوع العربية - תיק מקצוע ערבית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2021