הפיקוח על הוראת הערבית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
" האחר הוא אני" נושא שנתי לתשע"ד
 

ימי "שיא" בנושא השנתי "חינוך בונה חברה מכילה"

 

 

הפיקוח להוראת הערבית ואסלאם מציע לבתי הספר לציין את הנושא הרב שנתי באמצעות ימים מיוחדים המצויים בלוח השנה.

שנת הלימודים כוללת על פי רוב מספר רב של ימי ציון של ערכים אוניברסליים  ובכללם חגים ומועדים (של כלל הדתות בישראל) וכן ימי אזכור וציון ישראליים ובינלאומיים, כגון יום נגד הגזענות, יום רבין, יום זכויות האישה וכד'.

 אנו מציעים  לאגם את הפעילויות בימי הלוח השונים סביב ציר מארגן משותף תחת הכותרת  של "חינוך בונה חברה מכילה".  

 כדי ליישם את עקרון הגמישות והפתיחות להחלטות אוטונומיות של השדה יהיו ימים אלה נתונים להפעלתם של בתי-ספר, בהתאם לאתגרים הייחודיים להם ובהתאם לאופי הקהילה בתוכה הם פועלים.

המפגש עם החומרים יאפשר לתלמידים השונים להכיר את החגים של עצמם ושל  ה"אחר".

לשימוש זה בלוח השנה ובימי ציון מיוחדים  כימי שיא הפועלים בכל בתי הספר העבריים בתחום הדעת ערבית ואסלאם, תרומה משמעותית לקידום הנושא.

במישור הארגוני - לוח השנה של מערכת החינוך כולל ממילא התייחסויות לימים אלה. באמצעות הנושא הרב-שנתי ניתן להוסיף תכנים ודגשים חדשים למשבצות ייעודיות אלו, דבר שהופך את ישימות התוכנית לגבוהה יותר ומבליט את הערך הכללי .

כיון שמדובר בתכנית רב-שנתית  היא תאפשר הבנייה ספיראלית של תכני הלימוד, תוך התאמתם למאפייני גיל השונות, כאשר בכל קבוצת גיל יידונו נושאים שונים הקשורים לנושא על מנקודת מבט המתאימה לגיל.

בתחום הדעת ערבית ואסלאם נבחרו שני ימים מתוך ימי הלוח המצויים בחברה :

 1. חג הקורבן הנערך בין התאריכים 12-16 באוקטובר.
 2. יום המאבק הבינלאומי באנטישמיות ובגזענות הנערך ב17.1.14

עבור  כל אחד מהימים הללו יפותחו מספר מערכי שיעור שיסייעו לבתי הספר לציין את היום ברוח הנושא הרב שנתי.

בתי הספר יוכלו לבחור מבין ההצעות המועברות כיחידות הוראה ,את היחידה המתאימה להם , בהתאם לאוכלוסיית התלמידים ,גיל הלומדים וכד', ולקיים ימי שיא ולמידה חווייתית ייחודית.

החומרים יתפרסמו באתר מפמ"ר ,באתר המזכירות הפדגוגית ובאתר הנושא הרב שנתי לפי מועד יום הלוח.

רכזי ערבית ואסלאם יוכלו לפתח חומרים על סמך תכנית הלימודים וספרי הלימוד המאושרים על ידי המשרד והציע תכנית אישית עבור בית ספרם.

 

מערכי השיעור ניבנו על פי המטרות הבאות:

 1. טיפוח הממד האנושי שבתוך כל אחד מאתנו, ובכל אחד ואחת  בסביבתנו.
 2. קבלת והכלת השונה והאחר והימנעות מפגיעה בו.
 3. טיפוח ערכים של נתינה, חסד ותרומה לחברה  על כל גווניה.

מטרות אלו יבואו לידי ביטוי בשלושה מעגלים מתרחבים  הכוללים את מעגל "העצמי", מעגל "האחר" ומעגל "הקהילה, והחברה".

התבוננות זו על הנושא מנקודת מבט של מעגלים מתרחבים מייצגת את תפיסתנו לגבי המהלך ההולך ומתרחב מן היכולת לכבד ולקבל את עצמי, עבור ביכולת לכבד, להעריך ולהכיל את השונה  והאחר וכלה ברצון הפרו-אקטיבי לתרום ולתת, לסייע ולקדם את האחר ואת החברה והקהילה בה האדם חי.

 1. מעגל "העצמי" - המעגל האישי-פרטי
 • מודעות עצמית - אני כמו שאני, קבלה עצמית, הבחנה בייחודיות, חוזקות ותחומים לחיזוק. הנחת תשתית לבניית זהות מתוך הכרת ה"אני" ולא מתוך שלילת האחר.
 • לגיטימציה לרגשות כלפי עצמי - גאווה, חרדה, ביטחון עצמי, חששות.
 1. מעגל "האחר" - הכרת האחר, קבלתו, כיבודו והכלתו
 • זיהוי השונות ביני לבין אחרים וקבלת השונה בהיבטים מגוונים - פיזי, גילאי, מגדרי, דתי, תרבותי, רקע סוציו-אקונומי, אינטלקטואלי, שפתי.  
 • הבנה והפנמה של האיסור המוסרי לפגיעה בכבודו או בשלומו.
 • יחס שוויוני מכבד ומוקיר לכל אדם - "יש לי חבר והוא אחר".
 1. מעגל "הקהילה והחברה" - המעגל הקולקטיבי, החברה
 • הכרה בזכויות הפרט - פרטיות, חופש הביטוי, יחס הוגן והגון.
 • חשיבות תרומתו של הפרט למרקם החברתי.
 • שייכות לקבוצה - בין הומוגניות להטרוגנית.
 • התמודדויות ואתגרים בחיים משותפים - דעות קדומות וסטריאוטיפים, בדלנות, שנאת חינם, שוויון הזדמנויות, שוויון זכויות לבעלי מוגבלויות ועוד. 

 

הימים שבחרנו להתמקד בהם בשנת הלימודים תשע"ד בתחום הדעת ערבית ואסלאם הם:

נושא היום

התאריך בשנה

מפמ"ר –

אגף שפות

+ תיאור המשימה

חג הקורבן

12-16.10.13

ערבית ואסלאם–

פיתוח יחידת לימוד עבור כל חטיבת גיל, אשר תעסוק בהכרות עם דת האסלאם, וחג הקורבן כחלק ממצוות היסוד של דת זו. קבלת האחר: קירבת החג ליהדות (עקדת יצחק מול ישמעאל), וחג הקורבן בישראל.

יום המאבק הבינלאומי באנטישמיות ובגזענות

טז' שבט תשע"ד

17.01.14

ערבית ואסלאם– פיתוח יחידת לימוד עבור כל חטיבת גיל שתעסוק בערבים (כ"אחר"). היחידה תכלול הכרות עם דת האסלאם והקירבה (הרעיונית / דתית) בין היהדות לאסלאם. קבלת האחר: הכרות עם החברה הערבית בישראל על כלל רבדיה.

 

 סיכום פעילות "האחר הוא אני "במסגרת הוראת הערבית והאסלאם

 

חוזר למורים בנושא השנתי – האחר הוא אני

 

 4 יחידות לימוד בנושא ערכים

 

יחידת לימוד על חג הקורבן / רוני ברדה

 

יחידת לימוד בנושא 5 מצוות האסלאם / רוני ברדה

 

יחידה מתוקשבת על חג הקורבן/עליזה אייזנקוט, אביטל הורן

יחידת הוראה: אב, בנו והחמור/ עליזה אייזנקוט

 

פעילות לנושא "חג הקורבן" / שי דרורי

יחידת לימוד בנושא "חינוך בונה חברה מכילה" / אורלי נחום, אביטל הולדנגרבר

زِيَارَة عَائِشَة إِلَى بَات يَام - קטעי קריאה ותרגילים לכיתות ז'  ו- ט' / דר' אסף מליח

 

העלייה לרגל וחג הקורבן, + דף עבודה נלווה לכיתות ט'-י' . כתבו: עליזה אייזנקוט ואביטל הורן

 

יחידת לימוד ליום הסובלנות והעדר גזענות 17.1.14.

 

הנחיות לתחרות כרזות לרגל יום הסובלנות / סיגלית שושן

 

יחידת לימוד ליום הסובלנות: שיר "אל תלעגו לי" ב-3 שפות / נימר נמארנה

 

יום הסובלנות - יחידת לימוד לבתי ספר יסודיים: מערך שיעור ומצגת ל"משל העכברה" / אורלי נחום ואביטל הולדנגרבר

 

יום הסובלנות - יחידת לימוד לבתי ספר יסודיים: מערך שיעור ומצגת ל"משל העכברה" / אורלי נחום ואביטל הולדנגרבר- מצגת

 

יום הסובלנות: מערך שיעור לחטיבה העליונה בנושא הדרוזים/ שי דרורי

 

יום הסובלנות - קטע מהספרות הקלאסית לחטי"ע / נימר נמארנה

 

יום הסובלנות - יחידה בנושא לחטי"ב באמצעות פתגמים/ רוני ברדה

 

תחרות עיצוב כרזות  - "האחר הוא אני"

 

"דירה להשכיר"

דף עבודה- דירה להשכיר

טקסט- דירה להשכיר

דף הדרכה- דירה להשכיר

מצגת- דירה להשכיר

 

 

תודה על שיתוף הפעולה!

סיגלית שושן

מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/04/2015