הפיקוח על הוראת הערבית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
עולם הערבים והאסלאם
דברי מדריך "עולם הערבים והאסלאם" על המקצוע:
 

תוכנית עולם הערבים והאסלאם היא תוכנית בחירה לחטיבה העליונה בבתי הספר העבריים במדינת ישראל (5 יחי"ל). התוכנית מיועדת לתלמידי החטיבה העליונה בבתי הספר העבריים המעוניינים להכיר את המזה"ת והמרחב הסובב את מדינת ישראל, זאת במטרה להבין את המציאות הפוליטית, החברתית והתרבותית בה אנו חיים. ייחודה של תוכנית "עולם הערבים והאסלאם" בכך שהיא משלבת בין היסטוריה, דת ותרבות. תוכנית זו פותחת בפני הלומדים צוהר לעולם עשיר ודינמי, ומעניקה להם כלים להבנת המרחב התרבותי והחברתי, ולהכרת תופעות ותהליכים המשפיעים על המציאות הפוליטית במזה"ת. 

 

 

תכנית לימודים מעודכנת החל משנה"ל תש"ף

 

 

 

מסמך בנושא עומ"ר בלימודי האסלאם

 

 

 

 

דוגמא לבחינה מסכמת באסלאם למגזר היהודי בדגם 019281 מותאמת למיקוד תשפ"א

 

 

מחןון  לבחינה מסכמת באסלאם למגזר היהודי בדגם 019281 מותאמת למיקוד תשפ"א

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/09/2020