הפיקוח על הוראת הערבית education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תוכנית הלימודים בערבית ביסודי, בחט"ב ובחט"ע
מסמך הלימה בתחום הדעת ערבית ואסלאם
 

תחום הדעת ערבית ואסלאם במשרד החינוך רואה חשיבות עליונה בהוראה – למידה-הערכה (הל"ה) מעמיקה ומשמעותית, כזו שמרחיבה דעת, מחנכת לערכים, מקדמת חשיבה, ומעוררת סקרנות. הל"ה מבוססת על מגוון דרכים, משלבת פדגוגיה דיגיטאלית, דיונים מעמיקים, למידה בין-תחומית ולמידת עמיתים.

במסגרת ההנחיה על ביטול המיקוד נבנו מסמכי הלימה בתחום הדעת ערבית ואסלאם. ייעודו של המהלך הוא יצירת הלימה בין מכלול הנושאים הכלולים בתכניות הלימודים בתחומי הדעת השונים, ובין מספר השעות העומדות בפועל לרשות המורים על פי חוזרי מנכ"ל. מסמכי הלימה אלה זמניים לשנת תשע"ד.

מסמכי הלימה אלה מפורסמים בסוף שנת תשע"ג, מתוך מטרה שיאפשרו תכנון מוקדם והכנה ראויה לתחילת שנת הלימודים הבאה.

במסמך ההלימה הושם דגש על :

  1. פיתוח מיומנויות השפה
  2. חיזוק השיח הבין אישי
  3. התמודדות עם טקסטים מסוגים שונים
  4. הכרת התרבות לצד השפה

"מסמך הלימה בין תכנית הלימודים ובין מסגרת שעות ההוראה" נערך על פי העקרונות הבאים:

  • התאמת התכניות למס' השבועות שבהם מתרחשת למידה. 30 שבועות מלאים בכיתות י', ו-י"א ו 29 שבועות מלאים בכתה י"ב. (מדובר במתחייב לפי חוזרי מנכ"ל מבחינת מספר השבועות בפועל לאחר הפחתת חופשות, טיולים ומסעות, ימי חג ומועד).
  • שעות הלימוד במשך השבועות הללו אמורים לכלול בחינות, כולל הכנה והפקת לקחים ודרכי הערכה מגוונות וכן אמורים לאפשר יישום של ארבעת העקרונות הפדגוגיים אותם מובילה המזכירות הפדגוגית: (1) אכפתיות, קבלה וכבוד (2) זמן ומרחב להתבוננות פנימית (3) אוטונומיה ושיתוף (4) האדם כשלם מבחינת דרכי הוראה ולמידה.

כל אלו יכולים להיות ממומשים באמצעות מכלול דרכי למידה והוראה כמו פדגוגיה דיגיטלית, שילוב אומנויות בתחומי הדעת, למידת עמיתים וכו'.

מס' הערות למורים:

  1. במסמכי ההלימה צוינה המילה "העשרה" בצמידות לנושאים (מצד שמאל של הנושאים) אשר לא יופיעו בבחינה.
  2. ידיעה פסיבית בהוראת נושא מסוים פירושה ביצוע פעולות של זיהוי, תרגום והבנה.
  3. כל ההערות המודגשות בצבע צהוב במסמך תכנית ההלימה הם שינויים שנעשו בתכנית הלימודים המקורית.

כולי תקווה כי מסמכי הלימה אלה יהוו אבני דרך להוראה בכיתה ולתכנון מוקדם של מהלך ההוראה של התלמידים והובלתם להצלחה בבחינות הבגרות.

בברכה,

סיגלית שושן

מפמ"ר ערבית ועולם הערבים והאסלאם

 

מסמך הלימה במקצוע עולם הערבים והאסלאם

מסמך הלימה מקוצר ערבית ליהודים עד לשנת תשע"ד 

 תכנית לימודים מורחבת בערבית לשנת 2009

תכנית לימודים מעודכנת הכוללת את תכנית ההלימה החל משנת תשע"ד, 2014

עדכונים בנושא הוראת התחביר  - יולי 2018

 

(מעודכן לשנה"ל תש"ף)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  28/05/2021