education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
מה זה אוהל?
 

הבדואי גר באוהל, יריעות האוהל עשויות משערות עזרים. אשר הבדואי אורגת על-פי רוב את האריגים לאוהל במכשיריה הפשוטים.

גודל האוהל אשר לבדואי הפשוט הוא בערך, 7 מטרים באורך ו- 2.5 מטרים לרוחב. אוהל כזה חצוי לשניים והמחצה היא "מענאד" לאמור: פרוכת שער, ולפעמים עשויה זה צמר וארוגה שחור לבן חליפות. מדור אחד משמש למקום שינה, מחסן ומטבח, והשני "אלרבעה" לקבלת אורחים. אך אצל עשירי השבט והשיכים יגדל האוהל עם גדול רכושם והוא מגיע לעתים ל- 7 מדורות, ואוהל זה נקרא "אל-מסבעה".

המדור שבו מקבלים את האורחים גדול מן הרגיל, האוהל מחובר לאדמה בחבלים ונמתחים על-ידי יתדות הרגל ונסמך בפנים כל עמודי עץ שסידורם השונה מאפשר להקטין את האוהל ולהרחיבו.

כרגיל סגור האוהל משלושה צדדים ופתוח מצד אחד, שאין הרוח נושבת ממנו. אוהל הבדואי הוא מגן טוב מפני קרני השמש בקיץ מפני הגשם והרוח בימי החורף. בחורף תוקעים את האוהל במקומות נמוכים ובקיץ בוחרים הבדואים למקום מושבם את המקומות הגבוהים, כדי שהרוח תחדור לתוך האוהל ותחליש את החום הלוהט. האוהל נמצא תמיד בקרבת מרעה ומטים.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2005