education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תולדות הבדואים בנגב
 

סברות רבות ישנן בשאלות מוצאם של הבדואים בנגב, עבודה מעמיקה ומוקפת בנושא נעשתה על ידי עארף אל עארף, והיא התפרסמה בספרי "תולדות באר-שבע ושבטיה".

השבטים המאכלסים את הנגב: התראבין, חתיאהא והעזאמה. כללית ניתן לומר כי מקורם של הבדואים בערב הסעודית, וממנה החלו להתפשט צפונה כדי למצוא שטחי מרעה ואזורי מחיה.

שבטי התראבין: קוראים להם גם "עיאל צלדם" כשרוצים לזרזם ולעורר את רגשי ריבודם. עארף אל עארף טוען כי אין כל ידיעה בדוקה ומהימנה בדבר מקור התראבין ותולדותיהם בנגב ובארץ ישראל. התראבין מסורי לשפחת עארף, כי זקנם עטיה הגיע לסיני כ- 60 שמה לפני בואו אתם, וכי הוא קבור יחד עם שני בניו נג'ם וחסבל במדבר תיה, בתל-אל שריף בקרבת סואץ, והוא הניח אחריו חמישה בנים: מסאעד, חסבח, נבעה צריע ונג'ם.

שבטי העזאזמה: כל מה שיודעים על העזאזמה ועל מוצאם ועל יחסם הוא כי שורשם של העזאזמה הוא בקדאעה והקדאעה משבט קוריש. החוקר מוסיף וכותב בספרו הגרמני "אראביה פטראיה" שהעזאזמה נבנים על "המעאזה", שהם כזכור שבטים המגדלים עזים ובהמה בקהל הקדמונים. לאחר מות עזאם האב הניח אחריו שישה ילדים: סרחאן, מוחמד, פרחאן, סעידה, אשתיה ונדר. האחים נדדו יחדיו מחג'אז ובאו לסיני ולדרום ארץ ישראל, נאחזו בשטחי קרקעות סבורים לשלאל וזרעם פרץ בארץ.

שבטי התיאהא: על מוצאם של התיאהא מרובות ושונות הדעות, יש הטוענים שהם משבט מדור אשר משבטי עדנאן (צפון ערב). ויש הטוענים כי מוצאם משבטי אוס וח'זרג'. ויש הטוענים שבני התיאהא מוצאם מבני הלאל. אל-עארף קיבל מן השיח' סלאמה אבו שנאר, שיח' משיח'י תיאהא, כי אבי תיאהא "סאלם אלתיהי" שמו, היה מבני ח'זרג' ופקיד על אחד הגדולים של צבא הנביא מוחמד. הם באו למדבר סיני ונאחזו בערבות מדבר תיה, זרעו של סאלם פרה ורבה, הם פרצו לרוב, עדין כובשים את השטחים הפורים ביותר בסיני ובארץ ישראל.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/03/2005