education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
שאלות נפוצות
 

כללי

מה נדרש על מנת לקבל רשיון להוראת הביולוגיה?
הוראה המפרטת את התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראת הביולוגיה, את ההשכלה הנדרשת מן המועמד לעיסוק בהוראת הביולוגיה ואת הקורסים הבסיסיים בהשכלה הדרושים לשם קבלת רישיון להוראת המקצוע.
רישיונות להוראת ביולוגיה - חוזר מנכ"ל עח/10

מבוא לביולוגיה 

 1. האם תלמידים הלומדים 5 יח"ל ביולוגיה חייבים ללמוד 3 שעות נוספות של מקצוע אחד מתוך אשכול מדעים (מבוא למדעים)? 
   - כן אם זה המקצוע המדעי היחיד שלו.
  כפי שמצוין בחוזר מנכ"ל
 2.  האם התכנית מבוא לביולוגיה שמיועדת למתמחים (פרקים נבחרים בביולוגיה) מתאימה לתלמידי טכנולוגיה או לכיתה מעורבת שעדין לא בחרה מגמות, במקום התוכנית מבוא לגוף האדם?
  - כן
  הנושאים בפרקים נבחרים בביולוגיה מתאימים לא רק למתמחים בביולוגיה.
 3.  האם תלמידים שלומדים בנתיב הטכנולוגי ונדרשים ללימוד מקצוע מדעי, יכולים לבחור ללמוד אחד המבואות בביולוגיה?
  - כן
  המורה יכול לבחור ללמד מבוא לגוף האדם או פרקים נבחרים בביולוגיה. כפי שצוין בחוזר מנכ"ל:  "לתלמידי החינוך הטכנולוגי תיחשב הלמידה כיחידה ראשונה מתוך ההרחבה המחויבת במסלול זה". ההערכה תהיה פנימית ותיעשה על ידי מורה הכיתה.
 4.  תלמיד בכיתה י' לומד שני מקצועות מדעיים (פטור מלימוד מבוא) ובכיתה י"א או י"ב עוזב אחד מהם, האם צריכים לדווח על מבוא?
  - כן
  המקצוע אותו הוא עזב יחשב לו כמבוא למדעים.
 5.   אם לא מלמדים את המבוא למדעים בכיתה י', האם אפשר ללמד אותו בכיתה י"א?
  - כן 
 6.  בבית ספר שאין אפשרות ללמד מקצוע מדעי אחר, האם תלמידים שהתחילו את ההתמחות בכיתה י' ולומדים ביולוגיה של גוף האדם חייבים ללמוד מבוא אחר?
   -  כן, ניתן לבחור תוכן ביולוגי אחר
  ביולוגיה של גוף האדם הוא נושא מתוך תכנית הלימודים של המתמחים וחלק
  מה- 15 ש"ש לימוד. המבואות נלמדות ב- 3 ש"ש נוספות.
 7.  מה עושים כשמנהלים נותנים שעות למגמה (15 ש"ש) ואינם נותנים שעות למבואות?
  - יש לפנות אל הפיקוח על הביולוגיה או אל מפקח בית הספר.
 8.  כמה נושאים יש לבחור מתוך המבוא - "פרקים נבחרים בביולוגיה"?
  - יש לבחור לפחות שני נושאים מתוך הארבעה המוצעים ( מיקרואורגניזמים בדגש על מחקרים פורצי דרך, התנהגות בעלי חיים, התפתחות, רבייה ותקשורת בצמחים,  אבולוציה כאן ועכשיו)
 9.  האם אפשר לפתח נושאים אחרים למבוא- פרקים נבחרים בביולוגיה?
  - כן
  מורים מוזמנים לפתח נושאים אחרים למבוא זה שאינם חופפים לנושאים מתוך תכנית הלימודים (באישור המפמ"ר). שימו לב גם לחלופה הנוספת -  קורס "מה הצמח יודע" (
  MOOC)
 10.  אם הבחינה הפנימית היא בחינה שהמורה כותב ובודק?
  - כן
 11.  האם חייבים להיבחן בכתב על המבואות ?
  - לא
  דרך ההיבחנות תיקבע על ידי המורה/בית ספר
 12. כיצד מדווחים ציונים על המבואות בכיתה י'?
  - הציונים ידווחו ישירות לאגף הבחינות. הנחיות על כך יינתנו על ידי האגף.
 13. היכן אפשר למצוא משימות אורייניות?
  -  ניתן למצוא משימות אורייניות בפעילויות להוראה. תמצאו משימות לא מתוקשבות - אוריינות מדעית ואסטרטגיות חשיבה, והכוונה והוראות לכניסה למשימות מקוונות.מתוקשבות
 14. אם יש גמול בגרות למורים המלמדים את המבואות בכיתה י'? - לא
  מתמחים בביולוגיה                       שאלות נפוצות

 15. כמה שעות לימוד צריכים ללמוד התלמידים המתמחים ב- 5  יח"ל" בכתות  י', יא וי"ב?
   - תלמיד מתמחה בביולוגיה , יקבל במהלך השנים בהם לומד את ההתמחות 15 ש"ש (בנוסף למבוא למדעים שאותו למד). חלוקת השעות במהלך הלימודים ספציפית לביה"ס ותלויה בגורמים כמו – מתי התחילה ההתמחות ומתי תהיה  ההבחנות במעבדה ובמבחן העיוני
  .
 16.   אילו בחינות אפשר לעשות בכיתה י"א, אילו בכיתה י"ב?
  - על מנת להוריד עומס אפשר לקיים את בחינת המעבדה או את הבחינה העיונית בכיתה י"א. אנו ממליצים שהביוחקר יעשה עד דצמבר י"ב. אפשר לקיים את הסיור האקולוגי בכיתה י' ולכתוב את הדו"ח. על פי ההחלטה דרך ההתארגנות תהיה שונה.
 17.   מה נכלל במרכיב של ה- 30% הערכה הבית ספרית?
  - עבודת חקר- ביוחקר וסיור אקולוגי. הנחיות והצעות למרכיב זה התפרסמו בתחילת  שנה"ל תשע"ו באתר המפמ"ר. החל מקיץ תש"ף דיווח ציוני ההערכה הבית ספרית תעשה באפליקציה. יש לפנות לרכזי בחינות הבגרות בבית הספר לפרטים נוספים.
 18.  האם אפשר לערוך את הסיור האקולוגי ולכתוב את הדו"ח בכיתה י'?
  - כן
  ההחלטה היא של המורה. עליו לבנות רצף הוראה מתאים.
 19.  האם הבחינה העיונית תהיה מורכבת משני שאלונים נפרדים?
  - לא
  תתקיימנה שתי בחינות חיצוניות בלבד. האחת בחינת מעבדה והשנייה בחינה בנושאים העיוניים. הליבה וגם נושאי העמקה יהיו באותו שאלון.
 20.  האם מועד בחינת המעבדה יהיה נפרד מהבחינה העיונית?
  - כן
 21.  האם לפי התכנית החדשה אפשר להגיש תלמידים ל- 3 יח"ל כמו בעבר?.
  - לא
  אין תכנית ל-3 יח"ל
 22. האם יהיו בוחנים חיצוניים לביוחקר בתכנית החדשה?
  - לא
  הבחינה היא בית ספרית והערכה תיעשה על ידי המורה כמפורט בסעיף 17.
 23. האם תתקיים בקרה על עבודת הביוחקר
  - כן
 24. מה יהיה המבנה של הבחינה המתוקשבת בתכנית החדשה?
  הבחינה המתוקשבת , סמל שאלון. 043387 מהווה חלופה לשאלון 043381 (עיוני) מבנה השאלון מפורט בקטגוריה בחינות בגרות.
 25. האם יש שינוי בגמולי הבגרות בתכנית החדשה?
  - לא
  אין שינוי בגמולי הבגרות בביולוגיה למורים המגישים 5 יח"ל.
  מורה מקבל 3.5 ש' + 2% עבור הבחינה החיצונית (עיוני + מעבדה) ו 1.5 ש' עבור הביוחקר. סימוכין ניתן למצוא בטבלה אשר נמצאת ב"חוזר לבעלויות תשע"ה/2  
  תוכנית היבחנות חדשה בבחינות הבגרות בחטיבה העליונה "

  ניתן למצוא את הטבלה בנושא  גם באתר ארגון המורים - זכויות המורה - טבלת זכאות לגמול בגרות.
 26. האם יש מיקוד בתכנית החדשה?
   - לא
 27. האם תלמיד משנה יוכל לשפר את הציון של השאלונים 43002 ו- 43001?
  - לא.
  – יש לפנות למסמך שבאתר מפמ"ר העוסק בנבחני משנה ואשר  מפרט את ההמרה של השאלונים השונים. החל מתשע"ט כולם  נבחנים בשאלון  043381.
 28. האם תלמידים דיסקלקולים יכולים להמיר מתמטיקה בביולוגיה?
  כן.
   
  עליו להיבחן בשאלון 043371 - הזהה  בתכנים לשאלון הבחינה העיונית (שאלון 043381) 
 29. האם תלמיד שלמד ונבחן  בביה"ס ב 5 יח"ל בביולוגיה, יכול להשלים מרכיבים שונים בבחינה.
  כן.
  השלמת מעבדה - שאלון
  043386
  אם לא הכין עבודת הביוחקר יכול להשלים את ה 30%  החסרים לאחר שסיים את לימודיו
  כאן
  קיימות שתי אפשרויות:  תלמיד שלא יסיים את ההערכה הבית ספרית יירשם לו בתעודה 3 יח"ל. הסמל הראשי לאותו תלמיד יהיה 043380
  סמל זה מורכב משתי הבחינות החיצוניות.
  האפשרות השנייה היא שהתלמיד  יבחן עם סיום לימודיו בבחינה חיצונית עיונית. סמל שאלון  043282,  בנושאים התנהגות בעלי חיים ומזרע לזרע.
  פירוט ניתן למצוא בדף חלופה לציון בית ספרי.
 30. האם תלמיד שלא למד בכלל בבית הספר ביולוגיה יכול לאחר סיום לימודיו להיבחן ביולוגיה בהיקף של 5 יח"ל?
  -
  לא
 31. מה הוא המשקל היחסי לכל אחד משאלוני הבגרות ב- 5 יח"ל).
  בחינה העיונית 55% , בחינת המעבדה 15% והערכה בית ספרית 30%
 32. האם תלמיד יכול לסיים את עבודת החקר בכיתה יא' ולקבל על חלק זה ציון?
  מומלץ להתחיל את עבודת החקר בכיתה י"א ולסיים את העבודה וההערכה בסוף השליש הראשון/המחצית הראשונה של כיתה י"ב. עבודת החקר היא שיאו של תהליך שקודמת לו חשיפה למגוון  ניסויים ולהתנסות בחשיבת חקר ולכן רצוי לא להיבחן כבר בכיתה יא' כמו כן לא מומלץ להעביר ציוני ביוחקר בכתה י"א, שכן לא ניתן לשנות אותם, גם אם התלמיד משפר את התוצר. יש לוודא שהתלמיד בצע גם את חלק הסיור הכלול בביוחקר.
 33. איך המורה ידריך קבוצות תלמידים בכיתות גדולות?
  ניתן לחלק את הכיתה למספר קבוצות שיעסקו בנושאים דומים. כיוון שנדרש זמן קצר לביצוע חלק מהעבודות, ניתן לחלק את הכיתה לתת קבוצות, כאשר המורה יעבוד בכל תקופה רק עם חלק מהתלמידים.
  יש לשקול יום ושעה במערכת לצורך הדרכה קבוצתית.
    לשיעורים בתחילת היום או בסוף היום ניתן להזמין רק חלק מהתלמידים.
 34. עד מתי ניתן להגיש את טופס 9588 עם הציונים של הערכה בית ספרית
  ניתן להזין את הציון משנפתחה המערכת (למועדי החורף), במידה וסיים את תהליך ההערכה עד תומו. המערכת תיפתח במועד מאוחר יותר וניתן יהיה להזין את הציונים עד תאריך שנקבע בחוזר השנתי העוסק  בבחינות הבגרות.
 35. נמסר שיש לרשום ציון אחד בטופס 9588 - היכן יש לרשום אותו?
  יש להזין את "ציון הבחינה" - בציון סופי בלבד ללא פרמטרים. על בית הספר לתעד את התהליך הפדגוגי שהביא לציון, וזאת לצורך פיקוח, בקרה ומעקב. טופס זה ימולא ויועבר לתחנת הקליטה.
 36. כיצד מדווחים בתי ספר שאינם מוכרים על ההערכה הבית ספרית?
  תשובה: בתי הספר ללא הכרה אינם רשאים לתת את הציונים בחלק של ההערכה הבית ספרית (30%).
  על בתיה"ס חדשים המבקשים להיבחן בבחינות בגרות לפתוח תיק היבחנות באגף הבחינות עם קבלת רישיון בית ספרי, ללא קשר להליך בקשת ההכרה. ללא פתיחת תיק לא יוכלו לבחון את תלמידיהם. לפרטים יש לפנות לגב זהבה סינה באגף הבחינות
 37. כיצד נעשה הדיווח על ציון בחינה של תלמיד לקויי למידה שנבחן בעל פה: (מעודכן 25.06.19 )
  1. יש לרשום ציון אחד - סופי, בטופס לאגף הבחינות (שנשלח לתחנת הקליטה) .
  יש לשמור את המחברת עם התשובות + פירוט הציון לכל שאלה + פרטי הבודק, בבית הספר, למשך שנה.
  את הדיווח יש לשלוח ביום הבחינה לתחנת הקליטה
  2. ביום הבחינה לא ישלחו מחוונים.
   במקרה של התלבטות במתן ציון לתשובה יתייעץ הבוחן עם רכז הביולוגיה, בסיום הבחינה, לפני מתן הציון..
  את ההנחיות כיצד לבחון לקויי למידה ראו כאן
 38. האם ניתן להבחן בבחינת הבגרות בשפה זרה?
  תשובה: החל משנת הלימודים תשע"ו החלו לתרגם את מבחני הבגרות, בנוסף לערבית, גם לאנגלית, צרפתית, רוסית, ספרדית ואמהרית.
  לא כל עולה חדש זכאי להיבחן בשפת האם. על בית ספר לוודא שיש לתלמיד אישור. במידה ויש, על בית ספר להזמין את השאלון.
  שאלונים משנה שעברה, בשפות השונות, נמצאים במאגר בחינות הבגרות  וניתן לאתר אותן בקלות בעזרת סמל שאלון.
  כל נושא בחינה בשפה זרה, באחריות בית הספר ולא קשור להנחייה בביולוגיה.
 39. עולים חדשים אשר זכאים לתוספת של 10 נקודות. באילו שאלונים מדובר?
  עולים חדשים זכאים לתוספת של 10 נקודות בשאלון העיוני 043381 וכן בשאלון המעבדה 043386
  אין תוספת נקודות בחלק של ה 30%.
 40. אם תלמיד לקוי שמיעה/ראייה זכאי להקלות במבחני הבגרות?
   
  תשובה: וועדת חריגים קובעת אם תלמיד לקוי ראייה/שמיעה זכאי להקלות. את אישור הוועדה יחד עם אישור הלקות יש לשלוח למנחה לביולוגיה של ביה"ס ולמפמ"ר ביולוגיה.
  בהתאם לאישור וועדת החריגים ולאופי הבחינה (עיוני, מעבדה) יישלחו הנחיות לביה"ס, כיצד להקל על התלמיד.
 41. מה הניקוד לחלק הראשון של השאלונים החדשים 43381 ו 43387
   
   ניקוד לשאלות בחלק הראשון של 381 ו- 387: הפרק = 32 נקודות. על תלמיד לענות נכון על 17 שאלות כדי לקבל את מלוא הנקודות.
  תשובה נכונה מזכה ב32/17 =1.88 נקודות. הגיע ל 17 תשובות נכונות – דיינו. לא הגיע, הפסיד 1.88 החל מהטעות הרביעית. (אין טבלת המרה)
 42. מה הבונוס הניתן באוניברסיטאות לתלמיד הלומד מקצוע ביולוגיה 5 יח"ל?
  מידע אודות הבונוסים על היבחנות ברמה של 5 יח"ל ניתן למצוא במסמך
  של ועד ראשי האוניברסיטאות בנדון
 43. האם מותר לגבות תשלום עבור סיור ביוחקר?
  מקצוע בחירה מוגבר נחשב כתל"ן ובית הספר יכול לגבות תשלומים עבור סיור והרצאות מדעיות בהתאם לנהלים שבחוזר מנכ"ל.


  שאלות נפוצות
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  22/01/2020