education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
האולימפיאדה ה - 22  - מידע
 

 

שימו לב ! פורסם סילבוס אולימפיאדה 2020

 האולימפיאדה ה 22 - חוזר תחרות חקר

 האולימפיאדה ה 22 - חוזר תחרות צילום

תחרות הצילומים "ביולוגיה מבעד לעדשה" הגיעה לשלב הגמר בו משתתף גם הקהל הרחב בבחירת התמונות הזוכות
ההצבעה פתוחה למשך שבוע בלבד עד לתאריך 13/2/19
שימו לב! בגלל אופי התוכנה – אין אפשרות לחזור מהחלטה... אז כדאי ללחוץ על הכוכב המתאים רק כאשר בטוחים.
ההצבעה בקישור

פרסום לתחרות הצילום תשעט
פרסום לתחרות הצילום תשע"ט

 סילבוס אולימפיאדה 2020


 שאלון שלב א לדוגמה בעברית
 שאלון שלב א לדוגמה בערבית.
שימו לב: השאלון לדוגמא הוא שאלון מאתגר. רמת הקושי גבוהה במיוחד. השאלון לא מיועד לקבל 100. התשובות בסוף השאלון


1. תחרות חקר המיועדת לתלמידי כיתות י"ב המתמחים בביולוגיה

תחרות החקר כוללת ארבעה שלבים:

שלב א'- יום שלישי יד חשון תשע"ט 23.10.18 
בחינה ארצית בבתי הספר בנושאי הליבה. מבוססת על סילבוס-האולימפיאדה. שאלון רב ברירתי.

שלב ב'- יום שלישי  ה כסלו תשע"ח  13.11.18                                                             
בחינה ארצית למצטיינים של שלב א: קטע מחקרי הכולל שאלות


שלב ג'- בימים ראשון עד חמישי, ז-יא בשבט תשע"ט, 13-17/1/2019             
בחינה בעל פה על עבודת החקר של התלמיד. הזימון לבחינה יהיה אישי למצטייני שלב ב.


שלב ד' – באוניברסיטת בר אילן ביום שלישי, יד אדר-א תשע"ט,  19/2/2019
שלב הגמר. שבעת התלמידים עם הציונים הגבוהים ביותר יציגו את עבודת החקר מול קהל וחבר שופטים


              שימו לב! בשלב הגמר יוכלו להשתתף רק תלמידים שיסיימו את העבודה המעשית בביוחקר או  
             בביוחקר ברשת, גם אם טרם סיימו את כתיבתה

2. תחרות צילומי טבע "ביולוגיה מבעד לעדשה" – לכלל תלמידי הביולוגיה בחט"ע. פרטים בחוזר נפרד.

האולימפיאדה מהווה מנוף לקידום הביולוגיה ברמת בית הספר וברמה הארצית.

 אנו מאחלים לכל התלמידים הניגשים לתחרות ולמוריהם הנאה והצלחה.

 


בברכה,
ד"ר אירית שדה , מפמ"ר ביולוגיה
אילנה אדר, רכזת האולימפיאדה
אסנת יוטקו צרפתי, רכזת תחרות הצילומים

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2020