education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 המרכז הארצי למורי ביולוגיה
 

המרכז הארצי למורי הביולוגיה ולמורי מדעי הסביבה מהווה בית להתפתחות המקצועית של המורים.

מרכז המורים מציע השתלמויות בנושאי הוראה ועדכון ידע מדעי, קבוצות חשיבה בנושאי הוראה ולמידה, אתר מורי הביולוגיה  ובו חומרים רבים, הפקות של חוברות בנושא עדכון ידע מדעי וחוברות שאלות ותשובות מבחינות הבגרות, עלון "שמורת טבע", כנס שנתי וימי עיון.

המרכז נמצא בקשר ישיר עם המורים ועם הפיקוח על הוראת הביולוגיה ועל הוראת מדעי הסביבה ופועל למען הקידום המקצועי של המורים.

 

 

צוות המרכז הארצי למורי הביולוגיה
 

ד"ר אוהד לבקוביץ - מנהל המרכז

פרופ' ענת ירדן - יועצת מדעית

הדס גרדי - אחראית על אתר מורי הביולוגיה  

ד"ר גילת בריל - עורכת העלון של מורי הביולוגיה

ד"ר ציפי הופמן- חברת צוות המרכז

מזכירה

 

 

הפקות המרכז הארצי למורי הביולוגיה 

 

כתובת:

המרכז הארצי למורי הביולוגיה

המחלקה להוראת המדעים

מכון ויצמן למדע

רחוב הרצל 234

רחובות 76100

כתובת מייל: bioecoteach@weizmann.ac.il

טלפון: 08-9343502

המרכז הארצי למורי ביולוגיה המרכז למורי הביולוגיה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/05/2020