education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
אוריינות מדעית ואסטרטגיות חשיבה
"ידע אינו מלמד את האדם להיות חכם"- הרקליטוס
 

אנו חיים בעידן של מידע רב ומגוון המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה בין השאר

אנו חיים בעידן של מידע רב ומגוון המשתנה ומתחדש בתדירות גבוהה בין השאר בתחומי התרבות, הכלכלה המדע והטכנולוגיה.
מה מאפיין עידן זה? קצב השינויים!

 • קצב יצירת מידע וקצב נגישות למידע
 • קצב מיזוג מידע
 • קצב ההקשבה של התלמידים
 • קצב יצירת תחומי עיסוק חדשים
 • קצב המעברים מתחום מקצועי אחד לאחר ועוד..
 • כל תחום עיסוק עתידי מצריך ויצריך יכולות חשיבה עצמאיות.
 • בכל תלמיד קיים פוטנציאל לפיתוח החשיבה.
 • ההצלחה בבי"ס בעבודה ובחיים תלויה ברכישה ובביצוע של תפקודים קוגניטיביים, כגון: זכירה, השוואה, מיון, הסקת מסקנות, הכללה, הערכה, ביצוע ניסויים וניתוח.

מטרת העל בהוראת הביולוגיה כפי שנכתבה בתכנית הלימודים, היא פיתוח אוריינות מדעית. לשם כך התכנית משלב בצד העיסוק בתכנים לימודיים, במגוון רחב של מיומנויות חשיבה ולמידה

משימות

הכרת המושג הומיאוסטזיס 

הזנה ומערכת העיכול

 • מערכת הנשימה

  מערכת ההובלה

  מערכת הגנה

  התערבות האדם בטבע /הנדסה גנטית/הגנה 

  מערכת הפרשה

  הורמונים

  מערכת עצבים

  אקולוגיה

 • אקולוגיה/הזנה - פירמידת המזון

  מיקרואורגניזמים ותורשה

 •  מיקרואורגניזמים/מחלות/התערבות האדם בטבע - מלריה ויתושים מהונדסים

   

   
 •  
   
   
      תאריך עדכון אחרון:  29/12/2019