education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
אורח חיים בריא
שר החינוך: שנת הלימודים תשע"ב תעמוד בסימן אורח חיים בריא
 

שר החינוך, גדעון סער, הודיע כי הנושא המרכז בשנת הלימודים שנת תשע"ב, יהיה אורח חיים בריא

ליצירת אורח חיים בריא חשיבות רבה במכלול ההיבטים: תזונה נכונה, פעילות ספורטיבית, קידום בריאות (מניעת מחלות), מניעת השמנה, שמירה על היגיינה אישית, חיזוק הדימוי העצמי, טיפוח הגוף, הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית. 

הקניית ההרגלים מגיל צעיר תבטיח הפיכתם לדפוסים קבועים וליצירת אורח חיים המקדם בריאות.

 

בשנים האחרונות השמנת יתר הופכת להיות תופעה בינלאומית מדאיגה. נתונים רבים המוצגים חדשות לבקרים מצביעים כולם על אותה מגמה - השמנת יתר בקרב ילדים, בני נוער ומבוגרים (משנות השמונים חל גידול ניכר בשיעור ההשמנה בעולם). השמנת יתר מקורה בעיקר באורח חיים לא בריא המאופיין בצריכת מוצרי מזון עתירי שומן וסוכרים ובחוסר פעילות גופנית.

 

לאור חשיבות הנושא לבריאות הילדים ובני הנוער וההכרה בכוחה של מערכת החינוך להוביל תהליכי שינוי, החליט שר החינוך כי הנושא המרכז בשנת הלימודים הבאה יהיה  אורח חיים בריא.

 

במרכז הפעילויות בשנת הלימודים תשע"ב- תוכניות לקידום תזונה נכונה ועידוד לפעילויות ספורטיביות.

במסגרת זו יעסקו במערכת החינוך (בגני הילדים ובבתי הספר), בין היתר, בנושאים:

תזונה מאוזנת, מגוונת ומותאמת - העדפת מזון ובחירה מושכלת בחברת השפע, העדפת שתיית מים על משקאות ממותקים, עידוד אכילת פירות וירקות, הימנעות ממאכלים עתירי שומן ועתירי סוכר, הפחתת שעות מסך ועידוד פעילות גופנית , הקשר בין תזונה ובריאות.

היגיינה אישית וסביבתית: אימוץ התנהגויות אחראית לשמירה על ההיגיינה האישית , טיפוח הגוף, הנזקים של חשיפה לשמש, הקפדה על סביבה נקייה ואסתטית , בריאות הפה והשיניים, חיזוק דימוי גוף ודימוי עצמי

 

שר החינוך, גדעון סער: "החשיבות היא בראש ובראשונה בדאגה לבריאות ילדינו. למערכת החינוך יש תפקיד חשוב בהקניית ההרגלים ליצירת אורח חיים בריא בקרב ילדים ובני נוער. כמו כן אני מאמין כי בכוחם של הילדים להיות סוכני שינוי עבור החברה כולה באמצעות ההשפעה על הוריהם ועל בני המשפחה".

 

שר החינוך הודיע על הקמת צוות היגוי בראשות גב' עירית לבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד החינוך, שמטרתו לגבש תכנית פעולה לנושא המרכז. צוות ההיגוי, בהתייעצות גורמי מקצוע וגופים העוסקים בחינוך לבריאות, ימליץ על פעולות שונות ועל אופן הטמעתן במערכת החינוך.

 

עוד הנחה שר החינוך כי, מכלול הפעילויות המתקיימות במערכת החינוך של הנושא המרכז בשנת תשע"א- השפה העברית- ימשיכו להתקיים גם בשנת תשע"ב.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/02/2020    

עדכוני rss