education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
שירותי בריאות השן לתלמיד
 

שירותי בריאות השן לתלמיד מופעלים בקרב תלמידי גני חובה - כיתות ט', במטרה לקדם את  בריאות הפה והשיניים של התלמידים, להקנות מיומנויות הדרושות לשמירה על בריאותם ולתרום לבניית סביבה תומכת בריאות במוסדות החינוך.
השירות מופעל על ידי רשויות מקומיות במימון מלא של משרד הבריאות, ומשלב את תחום בריאות השיניים במערך רפואה מונעת בגנים ובתי ספר.

 

השירות כולל:

  1. בדיקה שנתית של רופא שיניים בבתי ספר והעברת הודעה להורים עם הממצאים וההמלצות.
  2. חינוך לבריאות הפה והשיניים, בהיקף של 3 שעות בשנה לכל כיתה.
  3. חלוקת מברשת שיניים ומשחת שיניים לכל תלמיד, אחת לשנה.

 

במטרה ליצור כלי דידקטי המסייע בהעברת שיעורי חינוך לבריאות הפה והשיניים בכיתות, משרדי הבריאות והחינוך פיתחו במשותף תכנית לימודית לחינוך לבריאות הפה והשיניים  - "שנלי" .

 

התכנית מכילה מידע, מערכי שיעור ותכנים הבאים לענות על המטרות שהוגדרו, בהלימה לשיעורים המתוכננים לכל יחידת גיל. השיעורים יילמדו בזה אחר זה במהלך שנת הלימודים ברצף ובהתאמה לכל מוסד חינוכי. בכל שיעור מוקדש מקום נרחב לחזרה ולביסוס התכנים שנלמדו בשיעור שלפניו, כמו גם למושגים ורעיונות חדשים אשר יוקנו על בסיס ידע זה.

 

החלק הראשון של התכנית - "שנלי גן – ג'" - יחולק בתחילת שנת הלימודים תשע"ב לצוותי חינוך לבריאות של שירותי בריאות השן לתלמיד, והן למוסדות החינוך. בהמשך השנה, תסתיים העבודה על התכנית לכיתות הגבוהות. במקביל, מתבצעת אדפטציה של התכנית לשפה הערבית.

 

הפעלת שירותי בריאות השן בבתי ספר תהיה בשיתוף הצוותים הפדגוגיים, על מנת לאפשר רצף העברת התכנים הבריאותיים וחלחולם אל שגרת מוסדות החינוך. 
אנו מודים לכם על שיתוף הפעולה בעשייה חשובה זו, אשר נועדה ליצירת בסיס שוויוני ורחב לשמירה על בריאותם של התלמידים.

 

קישור לתכנית ומערכי שיעור

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/07/2019    

עדכוני rss