education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
תפור עלי
ערכה לגני הילדים - ממלכה של בריאות
 

התכנית תפור עלי - ממלכה של בריאות בגני הילדים היא תכנית חווייתית המתבוננת בתופעות ובתהליכים הקשורים לתחום הבריאות, כפי שהם משתקפים במציאות החיים של הילד, בשגרת הגן ומחוצה לו.
התכנית נשענת על הנחות יסוד שהוגדרו בתכנית המסגרת לגן הילדים מטעם משרד החינוך.
הערכה מיועדת לגני הילדים

שירי דתיה בן דור

 

תודות לעושים במלאכה: ממלכה של בריאות בגני הילדים

ממלכה של בריאות


ממלכה של בריאות

הקדמה

 

תכנית העשרה לגני ילדים בנושא אורח חיים בריא התכנית תפור עלי - ממלכה של בריאות בגני הילדים היא תכנית חווייתית המתבוננת בתופעות ובתהליכים הקשורים לתחום הבריאות, כפי שהם משתקפים במציאות החיים של הילד, בשגרת הגן ומחוצה לו. התכנית נשענת על הנחות יסוד שהוגדרו בתכנית המסגרת לגן הילדים מטעם משרד החינוך.

 


 

 

פרק 1 - נעים להכיר חיותה בריאותא 

מגוון של סיפורים קצרים הכתובים בהומור ומלווים באמצעי המחשה, חידות, הפעלות בחרוזים, משחקי תפקידים ומדרשי תמונה, ילוו כחוט השני את רצף הנושאים בתכנית בעזרתה של חיותה - כפפת יד בדמות עגבנייה מואנשת אשר תשמש ערוץ חווייתי ומבדח להעברת תכנים רעיוניים המעוגנים בנושאים השונים של התכנית. חיותה בריאותא תהפוך לחברה אינטימית ותהווה מודל להזדהות ולחיקוי ותסייע בכך לחיזוק המסרים ולהטמעתם, כפי שהוגדרו במטרות. כולל מקראה “חיותה בריאותא מספרת ושרה

 


פרק 2 - גיוון המזונות שאנו אוכלים

גיוון באכילת המזונות השונים הוא עיקרון חשוב להשגת בריאות וגדילה טובות יותר. היכרות עם מגוון מזונות וקבוצות מזון שונות היא דרך ללימוד העיקרון בגיל צעיר, דבר שיעזור להפנמתו ויישומו בעתיד.

 


פרק 3 - אכילה בבוקר וחשיבותה

ארוחת הבוקר היא הארוחה החשובה ביותר של היום לתזונה בכלל ולארוחת הבוקר בפרט יש תרומה מכרעת בשיפור פעילויות קוגניטיביות שקשורות לריכוז, להצלחה בפתרון בעיות ולחיוניות כללית.

.


פרק 4 - שתייה וחשיבותה

לשתייה חשיבות רבה עבור ילדים. מים מהווים כ-55% ממשקל גוף האדם, ולהם תפקידים רבים וחשובים בתפקוד הגוף. הם מהווים מרכיב עיקרי בתוך התאים, משמשים ממס לרוב חומרי הגוף, משמשים להובלה של חומרים שונים בגוף, ממלאים תפקיד בוויסות חום הגוף ועוד.

.


פרק 5 - היגיינה ובריאות השן

שמירה על איכות הסביבה והקפדה על כללי ניקיון והיגיינה משפרות את איכות החיים בבית, בגן ובסביבה הקרובה. תפור עלי - ממלכה של בריאות מבקשת לחזק את המודעות ולהעמיק את ההבנהשל הילדים בצורך לשמור על ניקיון הגוף כאמצעי להגנה מפני חיידקים ומחלות.

 


פרק 6 - התנהגות נבונה בשמש

שמירה על כללי בטיחות ועל כללי זהירות היא חלק בלתי נפרד מאורחות החיים בגן ובחצר. התנהגות בטוחה בשמש היא בין הכללים החשובים תמיד ובכל מקום.

 


פרק 7 - פעילות גופנית

המטרה המרכזית של הפעילות הגופנית בגיל הרך היא לאפשר לילדים להגיע לשכלול יכולתם ולניצול מרבי של הפוטנציאל שלהם, מתוך התנסות המדגישה את הייחודיות של כל אחד ואחת בהתאם לשלב ההתפתחות שבו הם נמצאים.


פרק 8 - דימוי גוף בריא

דימוי גוף (body image) הוא התמונה שאנו מציירים לעצמנו במוחנו כיצד אנו נראים מבחוץ. דימוי גוף אינו מתחיל כמשהו חיובי או שלילי.

 


פרק 9 - סיכום

פרק 9 - בריאות זה שם המשחק

הצעה לפעילות משחקית אינטגרטיבית לסיכום הלמידה

 


 
 
    תאריך עדכון אחרון:  07/02/2018    

עדכוני rss