education - חינוך הפיקוח על הבריאות
 
   
 
 
 
 
 
 
בתי ספר מקדמי בריאות- טופס רישום לקבלת הכרה לשנת תש"ף
 

התוכנית הלאומית של האגף על הפיקוח על הבריאות אוכלים את זה | הולכים על זה | קונים את זה מיושמת בבתי הספר מקדמי הבריאות.
מטרתו של בית ספר מקדם בריאות היא ליצור מודל חברתי ערכי המשפיע על ההתנהגות הבריאותית של הלומדים, העובדים ובעלי התפקידים בבית הספר.
כל זאת באמצעות "אני מאמין" הבית ספרי, שילוב תחום הבריאות בתוכנית הלימודים הפורמלית והבלתי פורמלית, הקשר עם הקהילה ופעילות משמעותית בבית הספר וסביבתו.


 

לטופס הרישום לקבלת ההכרה לשנת תש"ף

*יש להכנס לטופס הרישום דרך דפדפן מסוג כרום בלבד

לנוחיותכם: לחצו לצפייה בטופס רישום לדוגמה הכולל את כל השאלות

 

הטופס יהיה זמין בין התאריכים ח' בשבט תש"ף עד ח' בסיוון תש"ף, 3 בפברואר עד 31 במאי, 2020. 
כניסה למילוי הטופס תתאפשר למנהל/ת בית הספר בלבד, על ידי שם משתמש וסיסמא של המנהל/ת במערכת משרד החינוך.
בתי ספר שלא השלימו את שלב א' יכולים להירשם לשלב ב'.

 

לשאלות על תהליך הרשום, ניתן לפנות לרפרנטית המחוזית על פי הכתובת:

 

מחוז צפון nuritbe@education.gov.il :

מחוז חיפה :  yehuditsi.ih@gmail.com

מחוז מרכז :  briutmercaz@gmail.com

מחוז תל אביב : briut_tlv@education.gov.il

מחוז ירושלים :  eti.dvash@gmail.com

מחוז דרום danielam101@gmail.com :

מחוז חרדי :  yochile@education.gov.il

מחוז התיישבותי ritasol124@gmail.com :

.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/03/2020    

עדכוני rss