education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים תשפ"א 
 
 
  • תכנית השכלה כללית- מיועדת לתלמידי כיתה י'. לאור הרפורמה במערכת החינוך, נכתבה תכנית השכלה כללית בהיקף  של 30 שעות, המכילה פרקי לימוד כלליים שנועדו לחשוף את  תלמידי כיתה י' למקצוע מדעי החקלאות, מתוך מגמה ליצור עניין ורצון ללמוד בצורה מעמיקה ולהיבחן במקצוע בהיקף של 5 יח"ל.

    בשיתוף אגף א' לחינוך על יסודי ואגף א' למדעים במזכירות הפדגוגית אנו שמחים לבשר שניתן ללמוד לימודי ביולוגיה בהיקף של 270 ש' כמבוא ללימודי החקלאות- תלמיד שילמד במסלול זה יהיה פטור מחובת הלמידה של 2 מקצועות ההשכלה הכללית (30+30 ש') ומיחידת החובה במדעים (90 ש'). את הסילבוס תוכנית לימודים זאת תוכלו לראות באתר.

     

     

  • לאור מגפת הקורונה, הוחלט לצמצם את הנושאים שיכללו בבחינת הבגרות בשנת תשפ"א. לפניכם תוכנית המקוד בתחומי: צומח, בעלי חיים ותזונה. לנושאי ההוראה מקושרים חומרי הוראה המצויים באתר המורים. תוכנית המיקוד מבוססת על תכנית הלימודים במדעי החקלאות תשס"ג - 2003. בבחינה החיצונית יכללו נושאים המופיעים בתוכנית  המיקוד ללא רקע . ההערכה החלופית תכלול את הנושאים המופיעים עם רקע סגול. לרשותכם הסבר על הרכב הציון של תלמיד החקלאות.

  • בשנת הלימודים תשפ"א מוצעת חלופת הערכה, במקרים בהם בית ספר יחליט על הערכה חלופית במקום הבחנות חיצונית. החלופה מוצעת בהתאם למתווה הבגרות לשנת תשפ"א.

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/01/2021