education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים תשפ"ב 
 
 
  • לאור מגפת הקורונה ואתגרי הלמידה בשנת תשפ"א, הוחלט לצמצם את הנושאים שיכללו בבחינת הבגרות גם בשנת תשפ"ב. לפניכם טבלת מיקוד למידה ונושאים להרחבה  בתחומי צומח, בעלי חיים ותזונה  לשנת תשפ"ב.  תוכנית המיקוד מבוססת על תכנית הלימודים במדעי החקלאות תשס"ג - 2003. בבחינה החיצונית יכללו הנושאים ותתי הנושאים המופיעים בתוכנית  המיקוד בעמודה  שכותרתה : "תתי נושאים שיכללו במיקוד- היבחנות תשפ"ב" ללא רקע . ההערכה החלופית תכלול את הנושאים המופיעים בעמודה שכותרתה: "תתי נושאים שיכללו במיקוד- היבחנות תשפ"ב" עם רקע סגול

  • לרשותכם רשימת נושאי לימוד שונים. לנושאי הלימוד מקושרים חומרי הוראה הנמצאים באתר המורים. שימו לב!! חלוקת הנושאים נכונה למיקוד לשנת תשפ"א, אך הקישורים לחומרי ההוראה רלוונטים גם לשנת הלימודים תשפ"ב.

  • לרשותכם הסבר על הרכב הציון של תלמיד החקלאות.

  • תכנית השכלה כללית- מיועדת לתלמידי כיתה י'. לאור הרפורמה במערכת החינוך, נכתבה תכנית השכלה כללית בהיקף  של 30 שעות, המכילה פרקי לימוד כלליים שנועדו לחשוף את  תלמידי כיתה י' למקצוע מדעי החקלאות, מתוך מגמה ליצור עניין ורצון ללמוד בצורה מעמיקה ולהיבחן במקצוע בהיקף של 5 יח"ל לרשותכם התכנית להשכלה כללית עם הצעות לפעילויות למידה.

 

  • בשיתוף אגף א' לחינוך על יסודי ואגף א' למדעים במזכירות הפדגוגית אנו שמחים לבשר שניתן ללמוד לימודי ביולוגיה בהיקף של 270 ש' כמבוא ללימודי החקלאות- תלמיד שילמד במסלול זה יהיה פטור מחובת הלמידה של 2 מקצועות ההשכלה הכללית (30+30 ש') ומיחידת החובה במדעים (90 ש'). את הסילבוס תוכנית לימודים זאת תוכלו לראות באתר.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/01/2022