education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים תש"פ 
 
 
  • תכנית השכלה כללית- מיועדת לתלמידי כיתה י'. לאור הרפורמה במערכת החינוך, נכתבה תכנית השכלה כללית בהיקף  של 30 שעות, המכילה פרקי לימוד כלליים שנועדו לחשוף את  תלמידי כיתה י' למקצוע מדעי החקלאות, מתוך מגמה ליצור עניין ורצון ללמוד בצורה מעמיקה ולהיבחן במקצוע בהיקף של 5 יח"ל.

    בשיתוף אגף א' לחינוך על יסודי ואגף א' למדעים במזכירות הפדגוגית אנו שמחים לבשר שניתן ללמוד לימודי ביולוגיה בהיקף של 270 ש' כמבוא ללימודי החקלאות- תלמיד שילמד במסלול זה יהיה פטור מחובת הלמידה של 2 מקצועות ההשכלה הכללית (30+30 ש') ומיחידת החובה במדעים (90 ש'). את הסילבוס תוכנית לימודים זאת תוכלו לראות באתר.

     

     

  • תלמידי כיתות י'-י"ב - ילמדו  בהתאם למהדורה המותאמת  המעודכנת לשנת תש"פ של הסילבוס במדעי החקלאות, שנשאר זהה לזה של שנת תשע"ט (תוכנית הלימודים מבוססת על תכנית הלימודים במדעי החקלאות תשס"ג - 2003) , תוכנית זו כוללת חלוקה של נושאי הלימוד הקיימים  בין נושאים עליהם התלמידים ייבחנו בבחינה החיצונית . בבחינה החיצונית יכללו נושאים המופיעים בתוכנית ללא רקע וכן נושאים המופיעים עם רקע צהוב. ההערכה החלופית תכלול את הנושאים המופיעים בתוכנית ההלימה עם הרקע הסגול.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2019