education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים תשפ"ג 
 
 
  • תכנית השכלה כללית- מיועדת לתלמידי כיתה י'. לאור הרפורמה במערכת החינוך, נכתבה תכנית השכלה כללית בהיקף  של 30 שעות, המכילה פרקי לימוד כלליים שנועדו לחשוף את  תלמידי כיתה י' למקצוע מדעי החקלאות, מתוך מגמה ליצור עניין ורצון ללמוד בצורה מעמיקה ולהיבחן במקצוע בהיקף של 5 יח"ל לרשותכם התכנית להשכלה כללית עם הצעות לפעילויות למידה.

 

  • בשיתוף אגף א' לחינוך על יסודי ואגף א' למדעים במזכירות הפדגוגית אנו שמחים לבשר שניתן ללמוד לימודי ביולוגיה בהיקף של 270 ש' כמבוא ללימודי החקלאות- תלמיד שילמד במסלול זה יהיה פטור מחובת הלמידה של 2 מקצועות ההשכלה הכללית (30+30 ש') ומיחידת החובה במדעים (90 ש'). את הסילבוס תוכנית לימודים זאת תוכלו לראות באתר.

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/07/2022