education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
 תזונה וטכנולוגיה של מזון
 
  • האם ויתור על ארוחת הערב מסייע לירידה במשקל?
  • האם לחם שחור גורם לירידה במשקל?
  • האם כולסטרול הוא באמת קללה?
  • האם מים חמים גורמים להמסת השומנים בגוף?
  • מה פירוש המילים המודפסות על תוויות המזון כמו: אורגני, פרה-ביוטיקה, שומן טראנס... ?

 

אם אתם רוצים לדעת יותר- אתם מוזמנים ללמוד תזונה
הבגרות בתזונה מורכבת משלוב של תכנים במדעי התזונה (רכיבי מזון, אנרגיה, בריאות, צרכנות ועוד), ותכנים בתחום טכנולוגיות של מזון (מיקרואורגניזמים, עיבוד מזון, שימור מזון ועוד).

 

בשנת תשפ"ג, הוראת מקצוע התזונה תעשה בהתאם למהדורה המותאמת של תוכנית הלימודים בתזונה.לפניכם המהדורה המותאמת של תוכנית הלימודים בתזונה- תשפ"ג.  בבחינה החיצונית יכללו נושאים המופיעים בתוכנית  ללא רקע . ההערכה החלופית תכלול את הנושאים המופיעים עם רקע סגול. 

מבנה בחינת הבגרות במדעי התזונה 5 יחידות בגרות:


40% הערכה חלופית:

20% עבודת חקר

20% בחינה מעשית

60% בחינת בגרות עיונית

דוגמה למבחן במבנה החדש

דוגמאות לשאלות בבחינות הבגרות לפי המבנה הישן:

 דוגמאות לבחינות בגרות במבנה החדש תוכלו למצוא בדף מבחני הבגרות תשע"ו- תשפ"ב.

 

 

דוגמאות למבחנים לפי המתכונת החדשה

 

נספחים לבחינה: 


 קבוצות מזון ותחליפים2017- עברית

 

קבוצות מזון ותחליפים - ערבית

 

 לפרטים נוספים:

רונית נעמן נאמן

נייד- 0522684186
ronitn63@gmail.com

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/07/2022