education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חוות "שיח השדה"- מטה בנימין
חווה לחינוך חקלאי אקולוגי
 

מנהל: יוסף יצחקי
צוות החווה: שישה מורים להוראת מדעי החקלאות והסביבה.


 

רקע כללי:


החווה לחינוך חקלאי-אקולוגי על פי מורשת ישראל הוקמה בשנת תשע"ה במועצה האזורית מטה בנימין.

במטרה לחנך לערכי עמל של יצירה, חיבור להוויה הטבעית ושמירה על איכות הסביבה והטבע  ע"י פעילות חקלאית אקולוגית למגוון אוכלוסיות עפ"י מורשת ישראל: מ"מ, ממ"ד, חרדי, עולים חדשים ותושבים ותיקים, אוכלוסיות בסיכון ותלמידי גני ילדים, בתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים ותיכונים מהחינוך הרגיל והחינוך המיוחד.

מידע נוסף באתר החווה
 

חזון החווה:


נגזר משם החווה המופיע בספר בראשית, פרק ב', פסוק ה':
"וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ וכל עשב השדה טרם יצמח כי לא המטיר ה' א-לוקים על הארץ ואדם אין לעבוד את האדמה"
רק כאשר נברא האדם והתפלל שירדו הגשמים, נבטו הזרעים ועולם הצומח התגלה מהכוח אל הפועל.


בבסיס חזון החווה- אחריות האדם על קיום הבריאה והשיח בינו לבין הבריאה-  לעובדה ולשומרה... 

 בחווה ניתנת הזדמנות ללמידה משמעותית, התנסות בעבודה חווייתית וערכית במגוון תחומי מדעי החקלאות, טבע וסביבה, חינוך לבגרות במדעי החקלאות, גינון טיפולי, טיפוח אורח חיים בריא ופעיל  תוך חיבור למורשת ישראל, חיזוק הזהות המקומית ואהבת הארץ.


 

פעילויות ייחודיות:


פעילות חקלאית אקולוגית בקיום המצוות התלויות בארץ, הלכה למעשה לקראת השמיטה ובשמיטה, תוך שילוב פעילות בקיימות ואיכות הסביבה.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/01/2018