education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
החווה לחינוך חקלאי ולימודי סביבה - פתח תקוה
 

שם המנהל: ד"ר דיויד קדיש. 

כיתות: 70

ילדים שלומדים בחווה: 1700

מורים ואנשי צוות: 15

על החווה: 
החווה החקלאית בפתח תקווה החלה את דרכה כבית ספר חקלאי מחוזי, שנוסד בשנת 1934, ביוזמת רוזה כהן - אמם של יצחק רבין ורחל רבין-יעקב, כיוזמה חינוכית חדשנית באותם הימים: בית ספר המשך לבתי החינוך לילדי העובדים מישובי האזור. בית הספר פעל לצד קיבוץ גבעת השלושה הישן (כיום בלב פתח תקוה), באמצעות קרקע שרכשה עבורו הקרן הקיימת לישראל, וקיים לימודי חקלאות במספר ענפי משק: גידולי שדה, גפן, הדרים, לול, רפת, עיזים ומכוורת. תלמידים שהתגוררו רחוק מבית הספר למדו בו בתנאי פנימייה. בתחילה פעל בית הספר כמוסד דו שנתי, שממנו המשיכו רבים לבית הספר כדורי ולמקוה ישראל, ובהמשך הפך לבית ספר על יסודי ארבע שנתי.

כיום החווה החקלאית הינה בית ספר עירוני יחודי, המשמש את תלמידי פתח תקווה ללימודי הסביבה והחקלאות. החווה משמרת ברציפות את רוח החלוציות ועבודת האדמה ואת חזון בית הספר לחיזוק הקשר לטבע ולמולדת. סמל העיר פתח תקווה - המחרשה עם הכיתוב "עובד אדמתו ישבע לחם" באים לידי ביטוי בחווה, כאשר התלמידים חוזרים מבית הספר עם יבול חקלאי שגידלו במו ידיהם.

תוכנית הלימודים כוללת שעורים עיוניים ומעשיים של חקר, התבוננות וניסוי, חקלאות אורגנית וחקלאות מתקדמת, מכוורת, בוטניקה, אקולוגיה וסביבה וכן תוכנית גינון טיפולי לאוכלוסיות בעלות צרכים מיוחדים.

 

פעילות ייחודית בחווה:
החווה מהווה מרכז לפעילות סביבתית בפתח תקווה, ומהווה משכן למיזמים קהילתיים: צפרות, סיורי מורשת, סיורי טבע וגינון קהילתי. ביחד עם בני הקהילה האתיופית, שהינם חקלאים במקורם, מעובדת חלקת גידולים בשיטות מסורתיות, תוך חשיפת התלמידים לשיטות אלו, וחיבור הקהילה לשורשים, לסמל העיר, למורשת המקומית והלאומית. השנה נוספה פעילות הכוללת יצירה בחימר של כלים מסורתיים בהדרכת נשות הקהילה.

 

שילוב נושא שימור אתרים ומורשת בחווה: התלמידים בחווה נחשפים לנושא שימור אתרים ומורשת באמצעות חומר תיעודי, הכולל מסמכים וצילומים ועל ידי הכרת המבנים החקלאיים ההיסטוריים. כמו כן, שלטי הסבר של המועצה לשימור אתרים מספרים לתלמידים ולמבקרים על תולדות האתר והמבנים.

בשנה"ל תשע"א ותשע"ב זכתה החווה החקלאית בפתח תקוה בהכרה ובמענק מהקרן לעידוד יוזמות חינוכיות ע"ש פרופ' מרסלה ברנר ז"ל, לשילוב ערכי שימור אתרים ומורשת בלימודי החקלאות והסביבה, תוך שיתוף בני הקהילה האתיופית בפעילות.

למידע וצילומים נוספים

 

 

חזרה למפה הדינאמית

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/10/2013