education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
העשרה + למידה בחירום
 

נושא

שם החוות / הכותב

שם הפעילות

הערות

 

חגי תשרי

חוות אשקלון

תפוח ודבש

 

חוות מגידו

ראש השנה- מחזוריות

 

חוות אשקלון

דף עבודה שבעת וארבעת המינים

 

חוות אשקלון

השוואה בין ארבעת המינים לשבעת המינים

 

השיעור מתוכנן לכיתה עם המלצה לתצפית חוץ

חוות אשקלון

מתווה שיעור שבעת המינים וארבעת המינים

 

השיעור מתוכנן לכיתה עם המלצה לתצפית חוץ

 

ט"ו בשבט

חוות אשקלון

השקד

 

חוות אשקלון

ט"ו בשבט – ראש השנה לאילנות

 

כולל תפזורת

חוות אשדוד

איזה עץ אתם?

 

חוות אשקלון

שבעת המינים

 

חוות אשקלון

תפזורת 7 המינים

 

חוות אשקלון

תאנה וגפן

 

 

שבועות

חוות אשקלון

בינגו - שבועות

 

חוות אשקלון

חג השבועות- מטרות ונושא

 

חוות אשקלון

חג הקציר

 

חוות אשקלון

תקציר מגילת רות

 

נספח לפעילות- חג הקציר

 

הצמח

חוות רחובות

חלקי הצמח

 

לאחר למידה וזיהוי מומלץ ליישם על צמח מהחווה

 

פעילויות חקר

אילנה בנימין

הבחנה בין ניסוי שדה לניסוי מעבדה

 

 

אילנה בנימין

שלבי בניית הניסוי

 

 

אילנה בנימין

ניסוח שאלות והשערות חקר

 

 

 

קיימות

חוות באר שבע

הסבר - קיימות ישראלית

 

הסבר - כללי

חוות חדרה

סביבות אקולוגיות בחיינו

הגדרה למושגים: אקולוגי, ביוטי ואביוטי מיפוי שטח החווה לסביבות

חוות - תלמי אביב

עבודה לתלמידים בנושא איכות סביבה

 

פעילות הכוללת חיפוש ואיתור מידע לעבודה כתובה

חוות כפר סבא 

מדריך לפעילות בפארק המיחזור בחווה

 

מדריך תכני לפעילויות מעשירות בנושא מיחזור כולל משחק

משה כוכב

פרשה אקולוגית- דאגה לאכילת הבהמה

 

פרשת בהר

משה כוכב

פרשה אקולוגית - עצי שיטים

 

פרשת תרומה

משה כוכב

פרשה אקולוגית-הארגמן

 

פרשת תצווה

 

הלכה

חוות אשקלון

לקט פאה שכחה

הגדרות לצורך הכנת לוח קיר  – לקט, פאה ושכחה

 

חוות בית שמש

כלאיים

 

קיצור הלכות

 

הדברה

חוות תל אביב

מזיקים דרך ידידותית

 

פעילות המשלבת חיפוש ואיתור מידע והרצאות תלמידים

 

שונות

חוות כרמיאל

מתווה יחידת לימוד- הקרן הקיימת לישראל

 

מומלץ לשימוש לפני פעילות משותפת עם הקק"ל ולהעשרה בכלל

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/01/2016