education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
פעילויות חוץ כיתתיות
 

נושא

 

שם החווה / הכותב

שם הפעילות

הערות

 

חגים ומועדים

חוות פתח תקווה -עדי אילון מור

חגי ישראל בחוות

מציג את הקשר בין עונות השנה והפעילויות החקלאיות וחגי ישראל. מכיל רעיונות לרצפי שעורים, מושגים, קטעי מידע ותמונות.

הפעילויות מעובדות ישירות להעברה בכיתה. 

 

ט"ו בשבט

חוות תל אביב

ט"ו בשבט- מופעי צמיחה

חוות מגידו

חקר טבעות בטבע

חוות מגידו

פעילות טו בשבט

סיפור חוני המעגל קודם לפעילות נטיעה/שתילה

חוות אשקלון

דף תצפית בעץ הזית

חוות תל אביב

שבעת המינים

התחלת הפעילות  בכיתה המשכה בשטח

 

פורים 

 

 

צבע בטבע

 

שבועות

 

 

חוות מגידו

מהחיטה אל הלחם שבועות

חוות אשקלון

מבנה צמח הדגן

חוות אשקלון

מבנה צמח החיטה

גן כרמית

מהגרגר ועד הפת

7 תחנות לפעילות בחווה. כוללות כתב חידה- דיש, זריה, טחינה, לישה ואפיה

חוות אדמה

מהחיטה אל הלחם

 

חוות מודיעין

שדה השיבולים

 

 

בעלי חיים

חוות תל אביב

השוואה בין עופות מים לעופות יבשה

חוות מגידו

עופות הבית והחצר

חוות אדמה

פשטידת אצטרובלים

 

 

הצמח

חוות אשדוד

אברי הצמח

חוות רמת גן

מחזור חיי הצמח

דף לתלמיד נלווה למערך

חוות אשקלון

עץ הזית והפקת שמן

עץ הזית והפקת שמן

הכרת העץ ומאפייניו, הקשר למסורת ולפולקלור. מסיק וכתישת זיתים.

חוות מגידו איסוף זרעים מהגינה

חוות מגידו

איסוף זרעים

 

חוות מגידו

מעגל החיים של הצמח

 

חוות מודיעין

שדה השיבולים

 

 

צמחי תבלין ומרפא

בי"ס התומר

פעילות בנושא צמחי תבלין

פרויקט הקמת דוכן צמחי תבלין

חוות פתח תקווה

צמחי תבלין

חווה קריית ביאליק

תבלינים וצמחי מרפא - שיעור

 

חוות טייבה

תבלינים

 

 

 

מים

 

חוות מודיעין

חסכון במים

מומלץ להעשיר בפעילות מייחדת חווה

חוות מודיעין

תכונות המים- עלייה נימית

 

 

קיימות

חוות מגידו

קיימות 1

ניתן לפצל ל-2 פעילויות:

1. משחק המקנה אסטרטגיות לפתרון של דילמות בחווה ופועל לעיצוב התנהגותי של התלמידים.

2. פעילות חוץ כיתתית לבניית בית מחומרים סביבתיים בפעילות בקבוצות.

חוות מודיעין

מפסולת לקומפוסט

הצגת קומפוסט מוכן ,

ביצוע ניסוי כיתתי / אישי המשווה נביטה וצמיחה של זרעי שעועית במצע ללא ועם קומפוסט.

חוות קריית אונו – הראל אורלי

קומפוסט

מערך כולל המכיל הנחיה למורים, חומר רקע, המלצות לפעילויות, הנחיות לתלמידים.

 

בישולי שדה  

 

דליה חורש

 

בישולי שדה- חוביזה

 

 

גינון טיפולי

חוות הוד השרון

מתווה גינון טיפולי

מכיל רשימה עשירה מאוד של אוסף פעילויות מעשיות המוצעות לעשייה עם תלמידים – מתאים לעיבוד לרמות שונות של עשייה ולכן ניתן לראות ברשימה כמתאימה גם לחינוך הרגיל.

כולל המלצות למורים בלבד. 

בסוף הקובץ כלי למורים – תרומת העבודה הטיפולית בגן לתלמידים, כולל המלצות למורה ורשימת כללי התנהגות.

 

קרקע

 

 

קריית אונו – הראל אורלי

 

השבחת הקרקע

דפי הנחיה למורים. מומלץ להוסיף דף לתצפית מונחית

חוות מודיעין

הקמת "ערוגת שכבות"

 

 

למידה משמעותית- חקר

חוות בית שמש

תכונות חוקר וביצוע תצפית

חוות בית שמש

הכרת שלבי החקר

 

דליה חורש

שלבי למידת חקר

תרשים זרימה

דליה חורש

תהליך המחקר המדעי

תרשים זרימה

דליה חורש

הרחקת ציפורים

תרגיל בחקר

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/01/2016