education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
חוזרי מפמ"ר
 

 

חוזר המפקח הכללי למדעי החקלאות מיועד ל: מנהלי בתי ספר, מנהלי חוות לחינוך חקלאי וסביבתי, מורים למדעי החקלאות, מורי החוות, מרכזי משק, מרכזי חממות וכל הגורמים הקשורים להוראת מדעי החקלאות.

החוזר כולל שני חלקים:

  1. מדעי החקלאות בבתי ספר העל יסודיים
  2. חקלאות ולימודי סביבה בבתי ספר יסודיים, חטיבות ביניים וחוות לחינוך חקלאי

 

חוזר מפמ"ר תשפ"ב

 

חוזר מפמ"ר תשפ"א

 

חוזר מפמר תש"פ

 

חוזר מפמר תשע"ט


חוזר מפמר תשע"ח

 


חוזר מפמ"ר תשע"ז 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  04/09/2021