education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
השתלמויות מורים (תיכון וחוות) ומנהלי חוות לשנת תשפ"א
 

להלן רשימת השתלמויות המורים (תיכון וחוות) ומנהלי החוות, המתוכננות לשנת הלימודים תשפ"א:

  • פיתוח מקצועי חשוב לקידומכם המקצועי ולקידום המקצוע! רוב הפיתוח יעשה במתכונת של קהילות לומדות.      
  • פרסום תאריכים מדויקים של המפגשים מותנה בקבלת אישור תקציבי!

שם ויום ההשתלמות

היקף שעות

למי מיועדת

תוכן כללי

מוביל ההשתלמות

קהילת מורים מובילים

 

יום ד'

60

מורי חקלאות בתיכון צומח/בע"ח ותזונה המעוניינים בהובלת והטמעת תכנית הלימודים.

תכנית הלימודים החדשה, למידה מרחוק, הכרות עם ענפי מחקר ותעשייה חקלאיים

ניב פייג

0506478255

קהילת מורי תיכון דרום-מרכז

 

יום ד'

60

מורי חקלאות במרכז ודרום הארץ צומח/בע"ח ותזונה

תכנית הלימודים החדשה, למידה מרחוק, הכרות עם ענפי מחקר ותעשייה חקלאיים

שמעון מאוטנר

0528374262

אביחי בנימיני

0545712129

קהילת מורי תיכון צפון

 

יום ד'

60

מורי חקלאות בצפון הארץ צומח/בע"ח ותזונה

תכנית הלימודים החדשה, למידה מרחוק, הכרות עם ענפי מחקר ותעשייה חקלאיים

מרים גנאם

0506466866

יעל רוגל

0524494191

קהילת חוות 1

 

יום א'

60

חוות לחינוך חקלאי

תכנים, ידע, פעילות ופדגוגיה בחוות החקלאיות

ד"ר הדר גולד

0508916614

קהילת חוות 2

 

יום א'

60

חוות לחינוך חקלאי

אסטרטגיות הוראה, ארגון וידע מקצועי בחוות

דנה ששון

0507783484

מרחבים זואולוגיים

 

יום ד'

30/60

תלוי אישור תקציבי

מורי חקלאות המנהלים או אחראים על פינת החי בבית ספרם- חייבים לעבור השתלמות!

תכנים מקצועיים וארגוניים בניהול פינת חי

גילה ברוקס

0507405045

פרקים בתכנית הלימודים החדשה-מתוקשב

 

יום ד'

30

כלל מורי התיכון המעוניינים להרחיב את הידע והמיומנויות בתכנית הלימודים

העמקת הידע בדיסיפלינה ובמאפייני תכנית הלימודים החדשה, למידת עמיתים ושיתוף בתכנים פדגוגיים, כלים ושיטות להוראה מרחוק

אביחי בנימיני

0545712129

 מנהלי חוות חקלאיות

 

יום ד'

40

מנהלי החוות לחינוך חקלאי

הרחבת והעמקת הידע החקלאי והארגוני בחוות, למידת עמיתים, למידה מרחוק וקשר עם הפיקוח

אביחי בנימיני

0545712129

תזונה- נושאים עדכניים בהוראת התחום-

יום ד'

30

מורי תיכון המגישים את תלמידיהם לבגרות או תעודה חקלאית בתזונה

העמקת הידע בדיסיפלינה ובמאפייני תכנית הלימודים, למידת עמיתים ושיתוף בתכנים פדגוגיים

רונית נעמן נאמן

0522684186

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/08/2020