education - חינוך מדעי חקלאות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים מותאמת                          
בבית הספר היסודי ובחוות לחינוך חקלאי ולימודי הסביבה
 

החקלאות במהותה היא התערבות של האדם בטבע ויצירת תנאי גידול המתאימים להתפתחות צמחים ובעלי חיים. האדם מתערב בטבע באמצעות טכנולוגיות וידע מדעי הנרכש תוך כדי מחקר פעיל.

החקלאות תוצג בפני התלמידים כמפעל אנושי עתיר ידע וטכנולוגיה שיש בו היבטים כלכליים וחברתיים-סביבתיים.

הוראת החקלאות ולימודי הסביבה בבית הספר היסודי מתחלקת לחטיבות לימוד, המופיעות בתכנית הלימודים בהתאם לדרגות הקושי ולשיטות ההוראה.

 

מטרות התכנית והאופי המיוחד של התכנית מאפשר השגת מטרות בתחום ההכרתי ובתחום הריגושי בנוסף לתחום המעשי.

כל המטרות צריכות להתאים ליכולתם של התלמידים ולרמת התפתחותם בכל גיל.

לרשותכם תוכנית הלימודים המעודכנת לשנת תשפ"ב.

 

 תוכנית הלימודים המעודכנת לחוות לחינוך חקלאי ולבתי ספר יסודיים.

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  26/08/2021