education - חינוך

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תוכנית לימודים משנת תש"ף
 
 

תכניות הלימודים משנת תש"ף - הבגרות החדשה

לפניכם תכניות הלימודים בצרפתית בהלימה בין תכני הלימוד לבין מסגרת שעות ההוראה בהתאם למדיניות הלמידה המשמעותית.
בתכניות נעשתה הבחנה בין בסיס הידע והמיומנויות (בהיקף של כ- 70% מהחומר ) לבין התכנים והמיומנויות להרחבה ולהעמקה (בהיקף של כ- 30% מהחומר- מסומנים במרקר ירוק), שבהם ניתן למורים מגוון רחב של אפשרויות בחירה.
 
 
 תכנית הלימודים לכיתה ז'

 תכנית הלימודים לכיתה ח' 

 תכנית הלימודים לכיתה ט'

תכנית הלימודים בצרפתית אשר יצאה לאור בשנת 2005 נמצאת עתה בתהליך עדכון, ולכן התכנית המותאמת המוגשת כאן היא התכנית המיועדת לכיתות י' בלבד החל משנת הלימודים תשע"ה (2015).
 

תוכנית הלימודים כיתות "א – י"ב

סיפרי לימוד מאושרים ע"י משרד החינוך

חלק א

חלק ב 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2021