education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
בחינת הבגרות לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה
 
 

על פי הנחיות אגף הבחינות נבחני המשנה אשר מעוניינים להשלים או לשפר את הישגיהם בבחינות ההגבר שאינן מתקיימות במועד זה, יוכלו להשלימן ולהיבחן בהן במסגרת מועד מיוחד שהאגף יקיים בהמשך, בהתאם למצב ולהנחיות משרד הבריאות לטובת נבחני המשנה, הנבחנים האקסטרניים ומשפרי הציון.

הבחינה ב"גאוגרפיה אדם וסביבה" תתקיים ביום שני, י"ח באלול תש"ף, 7 בספטמבר 2020

לוח בחינות לנבחנים חיצוניים

 חוזר הבהרות ועדכונים 11.5.2020

  בחוזר אגף הבחינות 19.4.2020

בכל שאלה / בעיה, ניתן לפנות למרכז טיפול ומידע של אגף הבחינות בטלפון: 073-3938866
או באמצעות המייל שכתובתו: mmbhinot@education.gov.il

 

 

 

הנחיות לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה הניגשים לבחינת בגרות חיצונית במועד קיץ תש"ף ב"גאוגרפיה אדם וסביבה":

 

 • הבחינה במועד קיץ תש"ף לנבחנים אקסטרניים ולנבחני משנה הניגשים לבחינת הבגרות ב"גיאוגרפיה-אדם וסביבה" על פי תכנית הרפורמה כוללת שני שאלונים:
  • שאלון 57381   - הגאוגרפיה של ארץ ישראל, הגאוגרפיה של המזרח התיכון ונתי"ב (ניתוח תופעות יסוד במרחב)
   שאלון זה מהווה 60% מהציון הסופי
  • שאלון 57282 - תחום התמחות: הפיתוח והתכנון המרחבי או תחום התמחות: כדור הארץ והסביבה
   שאלון זה מהווה 40% מהציון הסופי

 

 • שאלוני טרום רפורמה, המיועדים רק למי שעשה בעבר בחינת בגרות בגאוגרפיה, על פי המתכונת הישנה, ועליו להשלים רק את יחידת הנתי"ב (אנסין):
  • שאלון 57102 - נתי"ב לנבחני משנה
  • שאלון 574 - נתי"ב לנבחנים אקסטרניים

 

 

 • תכנית הלימודים  המותאמת בשאלון 57282:

              תחום התמחות: הפיתוח והתכנון המרחבי

                  כולל עמוד 141 בתכנית הלימודים שנשמט בטעות בסריקה


                   או

              תחום התמחות : כדור הארץ והסביבה


          שימו לב - הנושאים המסומנים במדגיש ורוד הם הנושאים שאין צורך לכלול

            בהוראה לקראת בחינת  במועד קיץ תש"ף

 

 • הנחיות לנוהלי בחינת הבגרות ב"גאוגרפיה – אדם וסביבה" לתלמידים לקויי למידה (בחינה מותאמת ובחינה בע"פ), לעולים חדשים ולתלמידים בעלי לקות ראייה - מועד קיץ תש"ף:

              התאמות בדרכי ההיבחנות

             ספרי לימוד מאושרים ללמידה והוראה (כולל רשימת האטלסים

                  המותרים לשימוש בבחינת הבגרות)

 

 • אטלסים המותרים לשימוש בבחינת הבגרות:
  • אטלס אוניברסיטאי, מ. ברור, ג. ביגר, הוצאת יבנה | בונוס, שנת 2000 ואילך בלבד

  • אטלס כרטא אוניברסלי, א. שחר,  הוצאת כרטא, שנת 2000 ואילך בלבד

  • אטלס ישראל החדש - האטלס הלאומי, צוות המרכז למיפוי ישראל, המרכז למיפוי ישראל ואוניברסיטה העברית, 2008.

 

שימו לב -

 

 •  החל ממועד קיץ תשע"ט כל הנבחנים האקסטרניים יבחנו במועד קיץ בלבד.
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  15/05/2020