education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
"מפה לשם"
קורס בינתחומי מרתק, חדש וחדשני לחטיבות הביניים לקראת שנת הלימודים תש"פ
 

פורצים דרך בהוראה בחטיבות הביניים - למידה רב תחומית

ההשתלמות "מפה לשם – סוגיות בעליה, הגירה ותרבות", תחל ביום שני ,3 ביוני 2019, כ"ט באייר התשע"ט, במפגש פנים אל פנים מרתק עם המרצה דוד ויצטום, בין השעות 16:00-19:00 במטח.

עם הפנים ללמידה רב תחומית, אנו פורצים דרך בהוראה המהווה את אחד מיעד המשרד החל משנת הלימודים הקרובה.

בואו להיות הראשונים לדרך.

הקורס יתקיים בלמידה עצמית מקוונת בזמנכם החופשי במהלך החופשה.

במהלך זה אנו חוברים לתחומי הדעת היסטוריה ואזרחות.

להתראות במפגש!

 

תופעת ההגירה ההמונית ממדינה למדינה, המתרחשת בעידן המודרני ומשפיעה על אורח החיים בחברה, בכלכלה ובתרבות והיא מהסוגיות המרכזיות העומדות על סדר היום העולמי. לאור זאת התכנית פותחה בשיתוף פעולה ייחודי של מומחים מטעם משרד החינוך, המרכז לטכנולוגיה חינוכית (מטח) ומכון גיאורג אקרט לחקר ספרי לימוד בגרמניה, שיפעיל תכנית מקבילה בגרמניה. הקורס הינו פרי מחקר על ספרי לימוד שנערך בשתי המדינות, שבדק כיצד כל אחת מהמדינות מוצגת בספרי הלימוד של המדינה האחרת. על מנת להאיר את שתי המדינות בהיבטים מגוונים שאינם מופיעים כיום בספרי הלימוד – פותח הקורס המשותף.

התכנית מוצעת כקורס בין-תחומי (גאוגרפיה – אדם וסביבה, היסטוריה ואזרחות) שיילמד בשילוב מדיה ואמצעים טכנולוגיים מגוונים  וחדשניים. במסגרת הקורס התלמידים יכירו את ישראל כמדינת עליה והגירה וגרמניה כמדינות הגירה, יעמיקו את הבנתם בתופעת ההגירה, יעמדו על ההבדל בין עליה להגירה ויעסקו בשאלות מגוונות, דוגמת:
•   באילו כלי מדיניות משתמשות ישראל וגרמניה להתמודדות עם מהגרים?
•   מה מושך צעירים לברלין ולתל אביב?
•   מה הוביל רבים מיהודי גרמניה לעלות לישראל בשנות ה-30, וכיצד תרמו לעיצוב מולדתם החדשה?
•   כיצד הגירה (ועליה) עיצבה בעבר וממשיכה לעצב כיום את אופיין של תל אביב וברלין?

 


אנו מזמינים אתכם להצטרף לתכנית ייחודית וחלוצית זו ולשלבה בבתי הספר במהלך השנה הבאה במסגרת לימודי "השכלה כללית".

 

 

  "מפה לשם" - יחידות לימוד בנושא הגירה ועליה, בדגש על ישראל וגרמניה בעת החדשה

 

  קישור למידע נוסף :   https://sites.google.com/view/herethere/

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  24/05/2019