education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
טיפוח אוריינות מדעית
 

המשימות שמוצגות באתר פותחו במטרה לסייע בטיפוח אוריינות מדעית-טכנולוגית תוך הדגשת המיומנויות הנדרשות להכנת אזרחי העתיד.

התכנים והמיומנויות ששולבו במשימות נמצאים בהלימה לתכנית הלימודים בגיאוגרפיה בחטיבת הביניים.

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  30/11/2018