education - חינוך גיאוגרפיה - מולדת חברה ואזרחות

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
ספרי לימוד מאושרים ב"גאוגרפיה אדם וסביבה" - תש"ף
לחטיבות העליונות
 

 

שכבת גיל

תחום דעת

פיקוח

שם הספר

מחבר

הוצאה לאור

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

ישראל במאה ה- 21

א. גרייצר, צ. פיין, מ. שגב

מטח

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

גיאוגרפיה של המזה"ת - תמורות על סף המאה ה-21

א. סופר, ד. לן

עם עובד

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

כדור הארץ והסביבה

ב. סביר

לוני כהן

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

הפיתוח והתכנון המרחבי

א. שילוני, מ. שגב

לוני כהן

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

האדם במרחב החברתי-תרבותי

א. גל, ע. פריאל

לוני כהן

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

אטלס אוניברסיטאי

מ. ברור, ג. ביגר

יבנה | בונוס

מותר לשימוש בבחינת הבגרות בהוצאת שנת 2000 ואילך בלבד

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

אטלס ישראל החדש - האטלס הלאומי

צוות המרכז למיפוי ישראל

המרכז למיפוי ישראל ואוניברסיטה העברית

מותר לשימוש בבחינת הבגרות

י'-י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

אטלס כרטא אוניברסלי

א. שחר

כרטא

מותר לשימוש בבחינת הבגרות בהוצאת - שנת 2000 ואילך בלבד

י'  - י"ב

גאוגרפיה אדם וסביבה

ממלכתי וממלכתי דתי

אטלס כרטא פיזי - מידיני- כלכלי - חברתי

 

כרטא

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מתוך: אתר אגף ספרי לימוד, משרד החינוך

 

 
 
  תאריך עדכון אחרון:  23/08/2019