education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
אישור בוחנים בעלפה
אישור בוחנים בעלפה
 

החל משנה"ל תשע"ד מופעלת על ידי משרד החינוך, מערכת טפסים אינטרנטית להגשת בקשות לאישור בוחנים בע"פ. המערכת מאפשרת מתן תשובות מהירות וענייניות לבקשות בתי הספר.

 

על מנת שתוכלו להיערך כראוי, אנו מפרטים את התנאים בהם חייב לעמוד מורה המעוניין לשמש כבוחן בחינות בע"פ, כפי שפורסמו בחוזר מנכ"ל סד/3(א) על ידי האגף ללקויי למידה:


1. המורה הבוחן אינו מלמד את התלמיד הנבחן בע"פ את מקצוע הבחינה בשנה"ל הנוכחית (תשע"ו).

2.  המורה הגיש לבחינות בגרות במקצוע הבחינה לפחות 4 פעמים במרוצת 7  השנים האחרונות

3.  על המורה להיות בעל אישור השתלמות שנתית מהמפמ"ר, לפחות משנה"ל תשע"ד.

 

מורים המעוניינים לבחון בע"פ נדרשים למלא את פרטיהם במאגר המומחים של משרד החינוך

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/11/2016    

עדכוני rss