education - חינוך מפמ''ר מדעי החברה
 
   
 
 
 
 
 
 
מיזוג טקסטים
 

מיזוג טקסטים כולל פירוק הטקסטים על ידי מיפויים ובנייתם מחדש. באורח זה נוצרת אינטגרציה - הרכבת החלקים מחדש ליצירת סיכום אחד.

 

מיומנות המיזוג היא אחת המיומנויות החשובות הנדרשות בכתיבת עבודת חקר בכלל ובפרט בעבודות במדעי החברה, במסגרת היחידה החמישית.

 

ברוב העבודות המוגשות נראה כי התלמידים אינם מיומנים בשימוש באסטרטגיה ונוטים להשתמש בקיצורי דרך שונים בכתיבת העבודה ומעתיקים מידע מבלי לעבד אותו.

 

מיומנות המיזוג נדרשת כבסיס לכל כתיבה אקדמית.
מצורפת מצגת מסכמת מתוך המפגש הסינכרוני שהתקיים בתאריך 11.12.2013, בה ניתנו כלים להנחיית תלמידים הכותבים עבודות במיזוג טקסטים על מנת לקדם את יכולות הכתיבה שלהם.

 

 מיזוג - חשיבה מסדר גבוה

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/09/2015    

עדכוני rss