education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
בנק הערכות
 

 

מספר הערה

 

 

תיאור הערה

 

4

 

הינך מרבה להעדר

 

5

מרבה לאחר

6

משתתף בשעורים באופן לא פעיל- חסר מוטיבציה

7

מרבה להופיע  ללא תלבושת ספורט;

8

עליך לשפר את  יכולתך בריצות ארוכות {סיבולת לב ריאה}

9

עליך לשפר את יכולתך בכוח ידיים

10

עליך לשפר את יכולתך בכוח בטן

11

מגלה מוטיבציה  נמוכה בזמן השעורים - טעון שיפור

12

עליך לשפר את יחסך לחבריך.

13

עליך לשפר את יכולתך במשחקי הכדור

14

אין הגשת אישור רפואי בזמן

15

עליך לשפר את יכולתך במקצוע ההתעמלות

16

עליך לשפר את יכולתך  בחינוך גופני

17

הישגך בתחום הריצות הארוכות ראויים / יות לציון.

18

הישגיך בתחום ההתעמלות  ראויים / יות לציון.

19

הישגך בתחום משחקי הכדור ראויים / יות לציון.

20

הישגך בתחום  כוח הבטן ראויים /  יות לציון.

21

הישגך בתחום כוח ידיים ראויים / יות לציון.

22

הינך מהווה דוגמא חיובית לחבריך.

23

ראויה לציון התנהגותך הספורטיבית בזמן - השעורים.

24

מייצג בכבוד את ביה"ס בתחום אתלטיקה.

25

מייצג בכבוד את ביה"ס בתחום כדורסל.

26

מייצג בכבוד את ביה"ס בתחום כדורגל.

27

מייצג בכבוד את ביה"ס במחול.

28

מראה התייחסות רצינית ומוטיבציה גבוהה.

29

הינך מראה מגמת השתפרות מתחילת השנה.

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/03/2020