education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
הוראת ידע והבנה בחינוך הגופני
 

להלן הדברים: החוברת "ידע והבנה" בחינוך הגופני, הינה חוברת השלמה לתכנית הלימודים החדשה בחינוך הגופני לכיתות ג' – י"ב.

בתכנית הלימודים החדשה מוזכרים הנושאים העיוניים שיש ללמד את התלמידים בשיעורי החינוך הגופני, אך אין פירוט לגבי שכבות הגיל השונות.

 

החוברת החדשה מפרטת את הנושאים השונים על פי שלוש דרגות העמקה, ובאיזו כיתה ללמד מה. בנוסף, ישנה הפניה אל מקורות רלוונטים לשימוש המורים.

 

יצוין שהוראת "ידע והבנה" מיועדת לשיעורים המעשיים ולא לשיעורים עיוניים בכיתה, להוציא מקרים חריגים בהם לא ניתן ללמד שיעורים מעשיים (ימי שרב או גשם).

 

אנו תקווה שתעשו שימוש יעיל ומועיל בחוברת חשובה זו.

 

הפיקוח על החינוך הגופני

 

חוברת עזר למורים ליישום תכנית הלימודים בחינוך הגופני

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  29/03/2020