education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
תכנית הלימודים בחינוך ובספורט ימי
 

החינוך והספורט הימי הם נושאי הוראה ייחודיים במערכת החינוך ומהווים חלק ממקצוע החינוך הגופני. הם מיועדים בעיקר לתלמידים ולתלמידות הגרים בקרבת חופי הים של מדינת ישראל, בים התיכון, באגם הכנרת ובים סוף. החינוך והספורט הימי מאורגנים בבתי ספר ייעודיים שהוקמו למטרה זו, הממוקמים סמוך לחופי הים, ומאפשרים כניסה ויציאה לים וממנו. התלמידים מגיעים לבתי הספר לחינוך ולספורט ימי מבתי הספר הכלליים. המנהלים והמורים בבתי הספר לחינוך ולספורט ימי ובבתי הספר הכלליים המזינים אותם פועלים בשיתוף פעולה ליצירת חוויה חינוכית ולימודית משמעותית.

 

תכנית לימודים בחינוך וספורט ימי

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/11/2015