education - חינוך הפיקוח על החינוך הגופני

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
 
דבר המפמ"ר
 

לחברי המורים שלום

מטרת העל של הפיקוח על החינוך הגופני היא לעצב, לפתח ולטפח אצל התלמיד דפוסי פעילות והתנהגות גופנית וספורטיבית, במסגרת עבודת צוות, בגבול הפוטנציאל האישי שלו, לשם הבטחת איכות חייו, בריאות ואישיותו.

החינוך הגופני הינו מקצוע המחנך לפעילות גופנית כחלק מאורח חיים פעיל ובריא וניצול נכון של שעות הפנאי, להקניית ערכים כגון סובלנות, הגינות, שיתוף פעולה, עזרה הדדית, כבוד לזולת ומטרתו לשנות דפוסי התנהגות ואורח חיים של תלמידנו.

פעילות גופנית יום יומית ותזונה נכונה, הינם ערובה לבריאות הגוף והנפש. ילד פעיל גופנית יהיה בריא יותר בגופו ובנפשו ויסגל אורח חיים בריא וערכי גם כמבוגר.

החינוך הגופני הוא חלק מ"ליבת" מערכת החינוך ומהווה חלק אינטגרלי מתרבותה של מדינת ישראל.

המורים לחינוך גופני מחנכים את תלמידיהם במסגרת שיעורי החינוך הגופני, אירועי הספורט, ההפסקות הפעילות והיוזמות השונות הנערכות בביה"ס ומחוצה לו.

איחולי הצלחה לכולנו במשימתנו החשובה, לחינוך הדור הצעיר להיות אזרחים פעילים, ערכיים ובריאים יותר. 


בברכה,

גיא דגן

המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני

 

  1. חוזר מפמ"ר תשפ"ב
  2. חוזר מפמ"ר תשפ"א
  3. חוזר מפמ"ר תש"פ
  4. חוזר מפמ"ר  תשע"ט
  5. חוזר מפמ"ר תשע"ח
  6. קישור לעמוד פרס החינוך הגופני תשפ"ב

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  08/09/2021